Miniseminar 15. mai 2024

En nøkkel til hvordan byen skal bli og utvikle seg, ligger i arealbruken i havna. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture.

15. mai 2024: Kan en gjenvinningsterminal i Oslo havn redusere utslipp og gi økt sjøtransport?

Tid:        Onsdag 15. mai kl 09.00-10.00

Sted:     Kun digitalt

Arrangementet er nå gjennomført. Presentasjonene og opptaket er tilgjengelig for GSPs medlemmer.

Presentasjoner Opptak av møtet

 

Oslo skal kutte 95 % av sine klimagassutslipp innen 2030! Intet mindre. Samtidig pågår det store utbyggingsprosjekter i byen.

Pilotstudien Miljøterminal (masseterminal) i bynær havn avsluttes nå. Den viser at klimagassutslippene ved etablering av en slik terminal kan reduseres med smått utrolige 80%.

Mer gjenvinning lokalt reduserer mengden tungtransport på veiene inn til og ut av Oslo. Kortere avstander åpner også for økt bruk av elektriske kjøretøy og reduserer samfunnskostnader knyttet til støv, støy, kø, ulykker, veislitasje og mikroplast fra dekkslitasje.

 

Men: Vil bearbeiding av masser i en gjenvinningsterminal i Oslo havn gi økt sjøtransport?

For denne piloten i Grønt Skipsfartsprogram har dette også vært en viktig problemstilling å finne svar på.

Også her er svaret klart: En gjenvinningsterminal for masser på Kongshavn i Oslo – med forbindelse til sjøtransport – vil skape bedre samtidighet mellom når bygg & anleggs-bransjen har behov for forskjellige typer byggeråstoff, og når råstoffene er tilgjengelige.

Konklusjonene nevnt over gir en smakebit av resultatene fra denne piloten. Den fullstendige rapporte, dens vurderinger og anbefalinger er tilgjengelig her.

Kongshavn er nemlig vurdert som en egnet lokasjon i Oslo havn. 20 dekar er et tilstrekkelig areal.

I dette miniseminaret vil piloteier Oslo Havn og en av de største entreprenørene og mulige brukerne av en slik terminal, Skanska utdype konklusjonene, beskrive bakgrunn og skissere på hvilken måte studiene kan tas videre til mulige, permanente løsninger.

Presentasjonene gis av:

Kjersti Steihaug Olsen, prosjektleder bygg, Oslo Havn, (piloteier)
Hans-Petter Johannessen, utviklingssjef, Skanska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo Havn ønsker å etablere en pilot for å få erfaring med om gjenvinningsterminalen virker i tråd
med intensjonene.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.