Foto: Kristiansand havn.

17. april: Miniseminar –   Omstillingsfinansiering av havner

Tid:       Mandag 17. april kl 10.00 – 11.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret presenterer resultatene fra pilotprosjektet Kriterier for omstillingsfinansiering av havner.

Miniseminaret ble gjennomført som planlagt. Opptak av seminaret er tilgjengelig her.

 

Om miniseminaret

Grønn finansiering i havnesektoren er i dag objektbasert og går til finansiering av en bil, ett bygg og en ladestasjon. Hovedmålsettingen i denne piloten har vært å se havna under ett, og utvikle et grønt rammeverk for finansiering som skal bidra til å øke de samlede grønne investeringene i havna.

Pilotstudien startet opp i februar 2022. Den er nå ferdigstilt.

Piloten har utviklet et gulrotbasert system for grønn omstillingsfinansiering, gitt at fastsatte KPIer oppnås for selskapet. Rammeverket som er utarbeidet bygger på kjente standarder og skal kunne benyttes av alle relevante finansieringsinstitusjoner.

KLP, som piloteier bekrefter at de nå vil ta med seg rammeverket inn i dialog med deres kunder når finansieringsløsninger skal landes.

Piloten og dens resultater presenteres av Kjetil Gjøen-Øien og Mari Svendsen, KLP Banken.

Kristiansand Havn som sannsynligvis er den av de norske havnene som er kommet lengst i arbeidet med å kartlegge og systematiserer utslippsdata for havner, og som har vært en viktig bidragsyter i piloten, vil også dele sine erfaringer i dette miniseminaret.

Prosjektleder Kjetil Martinsen, DNV, vil også forklare excel-verktøyet som er laget som kan benyttes for å måle fremdrift i omstillingen.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.