LOHC kart

22. mars: Miniseminar – LOHC nullutslipps drivstoff. Lav risiko, høy pris?

Tid:       Tirsdag 22. mars kl. 09.00-10.00

Sted:    Kun digitalt, på Teams

Dette GSP seminaret er åpent for alle

 

Arrangementet har passert

 

Velkommen til digitalt miniseminar 22.mars kl.09.00-10.00

LOHC (liquid organic hydrogen carrier) er en nullutslipp energibærer basert på hydrogen. For at skip skal kunne seile utslippsfritt, kan LOHC være ett alternativt drivstoff. LOHC produsert fra fornybar energi medfører ingen utslipp av CO2. LOHC reduserer risiko ved frakt og bruk, sammenlignet med hydrogen – både flytende og trykksatt.

Agenda for miniseminaret:

  • Hva er LOHC, hvordan kan det fremskaffes og hvordan kan det anvendes i skip?
  • 3 ulike scenarioer for produksjon, kost og utslippsreduksjoner er utviklet og presenteres.
  • Grønt drivstoff koster, men koster LOHC mer enn andre grønne alternativer?

LOHC har lavere kostnader ved, og svært få utfordringer med, transport, distribusjon, håndtering og lagring – i alle fall om en sammenligner med andre former for grønne drivstoff. Dette fordi LOHC i sin form er lik diesel og oppfører seg på tilsvarende måte. Risikoen ved bruk av LOHC om bord i skip er også langt lavere, eksempelvis når det gjelder eksplosjonsfare enn den vil være ved bruk av komprimert og flytende hydrogen.

Men igjen, og som for alle andre grønne drivstoff: Det koster. Om lag 2.000 NOK per tonn viser beregninger i piloten. Dette først og fremst fordi mengden energi – og også her fornybar, grønn, elektrisitet – som går med til produksjon av LOHC blir høy. Et produksjonsanlegg for å operere tre middels store skip vil kreve et årlig energibehov på 177 GWh og en investering på ca. 700 millioner kroner. Gevinsten er en utslippsreduksjon på 25.000 tonn CO2 i året. Tallene over er fra et konkret, tenkt anlegg. I Florø.

Florø LOHC

Dersom en skal tilrettelegge for LOHC langs hele kysten, i alt 10 bunkringssteder tilrettelagt for til sammen 180 skip, er kraftbehovet 10,6 TWh fornybar energi. Dette tilsvarer ca. 8 % dagens elektrisitetsproduksjon i Norge. Og prisen; 18 mrd. NOK.

På dette miniseminaret vil Odd Moen, Head of Strategy & Business Development, Siemens Energy presentere resultatene fra pilotprosjektet Infrastruktur for flytende organisk hydrogenbærer (LOHC), og dele sine refleksjoner over så vel pris som pilotens øvrige konklusjoner. Han vil også gi svar på øvrige spørsmål fra deltakerne.

Sluttrapport er tilgjengelig her. 

Fakta

LOHC er en nullutslippsenergibærer basert på hydrogen. Det er en organisk olje som binder til seg og frigir hydrogen som kan benyttes som drivstoff til skip. LOHC er en alternativ lagringsform for hydrogen, med lavere transportkostnader og bedre sikkerhetsegenskaper enn komprimert og flytende hydrogen. Denne piloten undersøker produksjon og bruk av LOHC som energibærer til skip i norske farvann. Trykk her for mer informasjon om LOCH som flytende organisk energibærer.

 

Vel møtt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP