31.mai: Miniseminar –  Ammoniakkdrevet tråler

Tid:        Onsdag 31. mai kl. 09.00 – 10.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret er nå gjennomført. Opptaket er tilgjengelig her.

Pilotens sluttrapport er tilgjengelig her.

Om miniseminaret

Målet for Lerøy Havfisk ved oppstart av denne pilotstudien var å finne svar på en rekke spørsmål relatert til ammoniakk som drivstoff for en havgående tråler.

  • Kan et av Lerøy Havfisks store trålere anvende ammoniakk som drivstoff?
  • Kan erfaringene fra bruk av ammoniakk til kjøling ha betydning også for bruk som drivstoff?
  • Kan Lerøy Havfisk eller andre trålerrederier oppnå miljøgevinster og evt til hvilken pris?

Og i sum, vil bruk av ammoniakk som drivstoff for en havgående tråler være teknisk mulig, kostnadseffektivt og sikkert?

En havgående tråler har begrenset plass om bord. Skipet er i utgangspunktet et fiskefartøy, en fabrikk, et lager og en transportør – og alle deler av skipet er i benyttet.

Likevel, pilotstudien konklusjon er at det finnes løsninger for etablering av nødvendig lagringsarrangement for ammoniakk.

Denne pilotstudien startet opp tidlig i 2022. I løpet av tiden som er gått siden da har Lerøy revidert sine nybyggsplanene. Selskapets strategisk ambisjon om å redusere sine CO2 utslipp med 46% innen 2030 står uansett fast.

I dette miniseminaret vil også Stein Oksnes, teknisk direktør, Lerøy Havfisk gi svar på hvorvidt pilotens langsiktige mål om å tilrettelegge for den første tråleren som anvender ammoniakk som drivstoff er realistisk.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.