tre nybygg

31. mars: Offshoreskip – eksempler på at sirkulærøkonomi er god økonomi

Tid: Torsdag 31. mars kl. 09.00-10.00
Sted: Kun digitalt, på Teams

Dette GSP seminaret er åpent for alle

 

Arrangementet har passert

 

Konklusjonene i pilotprosjektet Offshoreskip i en sirkulærøkonomi slår fast at det er mulig å akselerere det maritime skiftet gjennom økt fokus på sirkulærøkonomi. Ikke bare har ombygging av offshoreskip en klimagevinst. Det har også en økonomisk gevinst.

På dette miniseminaret vil Andreas Buskop, Vard presentere pilotprosjektet. Essensielle spørsmål som piloten søkte svar på var:

 • Hva vil de samlede utslipp av CO2 være dersom en ikke bare ser på utslipp ved bruk?
 • Hvordan er bildet dersom en med utgangspunkt i den eksisterende offshore flåten foretar nødvendige ombygginger og sammenligner med et nybygg klargjort for samme operasjon?

Arbeidet inkluderte en systematisk gjennomgang av 14 ulike markeder med fokus på kommersielle rammer, tekniske og funksjonelle krav, skipenes operasjonsprofiler og deres samlede karbonavtrykk.

Agenda for miniseminaret vil være:

 • Aktuell nå-situasjon. 1.000 offshoreskip i opplag, 100 av disse i Norge. Mange er relativt nye.
 • Mange av skipene kan ombygges for bruk innen det voksende offshore vind markedet. Men også andre markeder er svært aktuelle.
 • Et ombygd offshore skip vil ha et lavere karbon fotavtrykk sammenliknet med et nytt, null-utslipps skip.
 • Ombygging vil ha en lavere kost enn et nybygg til samme formål.
 • Arbeidet er i gang ved Vard Brattvåg hvor en PSV nå bygges om til SOV (Service Operation Vessel) som så senere i år skal overleveres Nordwind Offshore, Ålesund.

Det initiale CO2 avtrykket for nybygg er vesentlige. Et ombygd skip vil raskere kunne starte arbeidet i et voksende marked. Der behovet er voksende kan raskt dekkes av et ombygd skip, samtidig som overtallige skip der behovet er avtagende kan avta.

Konvertering og gjenbruk av offshoreskip er altså en attraktiv mulighet. Et kinder-egg med minst tre gevinster som vil:

 • Medføre mindre samlede utslipp av CO2.
 • Være en raskere vei til voksende markeder og gradvis innføring av fornybar energi.
 • Være økonomisk lønnsomt.

Andreas Buskop, general manager, Vard Engineering Brevik, presenterer temaene skissert her og gir svar på spørsmål fra deltakerne.

Linker til TU, Finansavisen of til sluttrapporten finnes her:

Rapporten: STX OSV Engineering Brevik AS (grontskipsfartsprogram.no)

Finansavisen: Vil gi nytt liv til supplyskip i opplag | Finansavisen

TU: Klima- og samfunnsregnskap: 100 skip i opplag kan gjenbrukes – Tu.no

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.