31. oktober 2023: Miniseminar – Omstillingsfinansiering av den norske havgående fiskeflåten

Tid: Tirsdag 31. oktober kl 09.00 – 10.00
Sted: Kun digitalt

Miniseminaret er nå gjennomført.

Opptaket er tilgjengelig her

Om seminaret

Fire store banker tar grep sammen og vil gi gunstigere finansiering til redere som tar aktive valg for å redusere utslipp fra sine skip.

Da pilotprosjektet Omstillingsfinansering for den norske havgående fiskeflåten ble initiert var målsettingen klar: Bankene skulle tilrettelegge for fordelaktige lån til grønne omstillingsprosjekter i den norske fiskeriflåten.

Nå er piloten avsluttet. Sparebanken Vest har ledet arbeidet i et bredt sammensatt team bestående av blant flere; Nordea, DNB, Danske Bank, Innovasjon Norge, Eksfin, Fiskebåt.

Et konkret rammeverk som kvalifiserer til fordelaktige omstillingslån for fiskeflåten og dermed tilrettelegge for overgang til lav- og utslippsfri teknologi er etablert.

«Gulrot er bedre enn pisk», sier Marion Remøy, Sparebanken Vest som har ledet prosjektet.

I dette miniseminaret vil de konkrete resultatene som skal bidra til å redusere utslippene fra fiskeflåten og dermed styrke næringens konkurransefortrinn fremover bli presentert.

Pilotens sluttrapport er ferdigstilt, publisert og tilgjengelig her.

Pressemelding som sammenfatter pilotens resultater og muligheter for så vel finans som fiskerinæringen er tilgjengelig her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.