Hammerfest havn. Foto med tillatelse fra KLP.

7. februar: Miniseminar – Finansieringsløsninger for grønn maritim infrastruktur

Tid:       Tirsdag 7. februar kl 09.00 – 10.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret er åpent for alle.

Registrer deg her

At utslippene fra innenriks skipsfart og fiske skal ned er opplest og vedtatt. Målsettingen kommer med en pris som igjen krever store investeringer. De mest omfattende investeringene vil være relatert til alle leddene før grønt drivstoff kan bunkres på skipene.

Men hvem skal bære disse kostnadene, og hvordan skal dette finansieres?

I GSP piloten Finansieringsløsninger for grønn maritim infrastruktur søkte man å gi svar på nettopp disse spørsmålene.

Pengene finnes, men risikoen må reduseres slår KLP og pilotpartnerne fast i sin rapport.

Pilotstudien er nå avsluttet, rapporten er ferdigstilt og piloteier KLP er klar til å presentere resultatene. Sammen med KLP står åtte andre GSP-partnere fra industri, maritim næring og finans bak.

KLP er selv klar til å ta en rolle som finansiell aktør for å oppnå målsetningene om reduserte utslipp. I en pressemelding som distribueres etter dette miniseminaret sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP:

– Institusjonelle investorer kan ta en større rolle og tilføre ytterligere nødvendig kapital til maritim sektor.

KLP og partnerne sier veldig klart i sin rapport at: Pengene finnes, men risikoen må reduseres.

Omstillingen til ny grønn maritim infrastruktur krever risikoavlastning fra det offentlige. Rapporten gir tre klare anbefalinger til myndighetene for at nok penger skal komme på bordet.

  • Etablere differansekontrakter
  • Gi statlige lånegarantier
  • Sikre utbygging av mer fornybar energi

 

Gjermund Grimsby, fagansvarlig klima hos KLP og piloteier vil sammen med GSP pilotfasilitator Ola Skåre gi en gjennomgang av piloten og fremheve dens konklusjoner og anbefalinger.

I etterkant av presentasjonen vil det bli full anledning til å stille spørsmål.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.