9. mai: Miniseminar –   Logistikk 2030. Overføring av last fra vei til sjø.

Tid:       Tirsdag 9. mai kl 09.00 – 10.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret er åpent for alle.

Resultatene fra pilotprosjektet Logistikk 2030: Realisering av en bærekraftig sjøtransport blir her presentert.

 

Registrer deg her

 

Om miniseminaret

Gjennom Logistikk 2030 jobber 19 av Norges største vareeiere for å etablere en ny struktur for transport mellom Norge og kontinentet. Konseptet baserer seg på direkte sjøtransport til og fra henholdsvis Oslofjorden og Vestkysten.

Analyser gjennomført i pilotstudien viser at transportkostnadene vil reduseres med 10-30 % dør-til-dør, og klimagassutslippene og energiforbruket reduseres med 60-80 % ved overgang fra veibasert til sjøbasert logistikk.

Potensialet for ny overføing fra vei til sjø allerede i år er identifisert til ca. 300.000 tonn, med en tilhørende utslippsreduksjon på ca. 22.000 tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer at anslagsvis 14.000 trailerlass til / fra Norge kan kuttes. På sikt er potensialet mye større.

Piloten og dens resultater presenteres av Vidar Karlsen, prosjektleder.

Magnar Vitsø, direktør innkjøp, Glava og Morten Mørch Moen, head of transport, UNIL vil også dele sine erfaring med Logistikk 2030, samt selskapenes ambisjoner og konkrete planer for overføring av gods fra vei til sjø.

Det overordnede målet med studien var å utvikle en nytt konsept, som i sin tur skulle utløse en fullskala test av ny sjøbasert logistikk mellom Norge og Europa. Testen er nå i gang med 19 vareeiere. Erfaringer samles og logistikkonseptet skal oppdateres. Det etterfølgende målet er en storskala-implementering med betydelig godsoverføring fra vei til sjø i løpet av 5 -10 år.

 

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.