Oslo Havn. Foto: Espen Braata.

By og havn samarbeid for utslippskutt

Havnebyer og havnene selv kan muliggjøre nullutslippsløsninger og reduserer utslipp fra transport- og forsyningskjeder langt utenfor havneområdene.

  • Men hva vil gi best effekt?
  • Hvordan kan havnene legge premisser for reduserte utslipp?
  • Og hvordan kan havnene samarbeide for å oppnå best mulig resultater?

Oslo by og Oslo Havn arrangerer senere denne måneden to «workshops» for å diskutere havnenes og byenes rolle mot et felles mål; om å dekarbonisere forsyningskjedene – mellom havnene, og ikke minst for videre landtransport utenfor havnene.

Heidi Neilson, «head of environment» for Oslo Havn sier: – Målsettingen med disse workshopene er å samle relevante pådrivere i maritim næring med andre aktører som leverer løsninger for nullutslipp til landtransport. Vi ønsker å vise at havnebyer verden rundt har potensialet til å redusere klimagassutslipp i hele transportsektoren betydelig. Dette gjelder ikke bare fra skip selv eller i de aktuelle havnene, men kombinert med miljøkrav i offentlig anskaffelser og tydelig retning og vilje fra byens ledere, kan vi kutte utslipp langt utover havnens areal.

Ved å jobbe sammen kan byer og havner skape nullutslippsløsninger som reduserer utslipp langt utenfor havneområdene.

– Bynære havner kan kutte i utslipp fra transport og slik vise hvordan byer kan vokse på en bærekraftig måte. Dette er relevant for mange byer i verden. Dersom vi lykkes i Oslo kan flere plukke løsninger herfra, påpeker Neilson.

Oslo Havn er medlem i Grønt Skipsfartsprogram, og bidrar konstruktivt sammen med programmets snart 100 partnere til å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart – som igjen kan gi ytterligere ringvirkninger også på land.

De to workshopene gjennomføres 28. og 29. september – henholdsvis 15.00-16.00 (28.) og 07.30-08.45 (29.).

Link for registrering 28. sept.

Link for registrering 29. sept.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP