Bergen havn. Foto: Teknisk Ukeblad

Differensierte havneavgifter for grønne investeringer 

Store cruiseskip kan spare store summer ved hvert enkelt havneanløp. Forutsetningen er at de benytter utslippsreduserende teknologier og at havnene tilrettelegger for miljørabatterte avgifter.

Og enda viktigere; miljørabbatterte avgifter vil være en driver for mer miljøvennlig skipsfart også utenfor havnene, og føre til lavere utslipp og redusert risiko for tap av liv og helse.

Og som om ikke det var nok; havnen vil også ha en sentral rolle som energi-hubs («fyllestasjoner») for alternative energikilder.

DNV og Grønt Skipsfartsprogram har sammen med Norske Havner og i særdeleshet Bergen Havn utviklet en modell for å beregne miljødifferensierte havneavgifter – Environmental Port Index (EPI). Ved bruk av EPI vil ethvert skip få beregnet en score for skipets samlede utslipp i havn. Enkelt forklart vil et skip med dårlig score få et betydelig tilleggsgebyr på toppen av den ordinære havneavgiften, mens et skip med god score vil få en rabattert havneavgift.

I en oppfølgende GSP pilot, ledet av DNV, ble fokus satt på differensierte havneavgifter som driver for grønne investeringer for cruise skip. Resultatene viser at i tillegg til å spare miljøet, vil eierne oppnå reduserte kostnader og «tilbakebetalingstiden» for investeringskostnadene ved overgang til LNG (flytende gass) vil bli redusert med opptil ett år.

Les hele paperet her: Differentiating on port fees to accelerate the green maritime transition

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP