Bergen Havn EPI pilot

Bergen havn

Environmental Port Index (EPI)

Environmental Port Index (EPI) er en modell for å bergene miljødifferensierte havneavgifter, utfra et konkret skips utslipp i en aktuell havn. De største norske cruiseskiphavnene har tatt del i å utvikle denne modellen basert på egenrapportering av data gjennom en portal. Modellen skal kvantifisere og rapportere skipenes miljøpåvirkning.

Ved å belønne de skipene som har lavest utslipp og dermed lavest miljøpåvirkning, er målsettingen for havnene å tiltrekke seg nettopp disse skipene. Dette vil være en gulrot for rederiene og forhåpentligvis bidra til økte investeringer i grønne, teknologiske løsninger. Samtidig vil kostnadsforskjellene mellom skip som forurenser lite og de som forurenser mye øke og dermed være «riset bak speilet».

I sum vil dette kunne være et bidrag til at flere miljøvennlige skip anløper norske havner og dermed bidra til reduksjon av utslipp fra skip i havneområder så vel som til havs.

Pilotprosjektets mål

Målet er også å bidra til at EPI innføres som en felles standard for skip både i norske og utenlandske havner. I den første fasen fokuseres det på cruiseskip, mens andre skipstyper vil inkluderes etterhvert.

Status

EPI ble satt i drift i flere havner, inkludert Bergen, Trondheim og Stavanger havn i 2019. De fleste øvrige norske cruisehavner vil ventelig følge etter i løpet av 2020. Piloten har kartlagt hvordan innføringen av miljødifferensierte havneavgifter kan bidra positivt til å gi insentiver til rederier for omlegging til grønn teknologi.

Les mer

Les publiseringen i tidsskriftet Marine Pollution Bulletin her

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.