Hos Ekornes er første tanke; på hvilken måte kan vi anvende sjøtransport når vi eksempelvis skal frakte våre møbler fra fabrikken i Sykkylven eller til og fra våre øvrige fabrikker. Foto: Ekornes.

Klimabarriere overvinnes med økt sjøtransport

Klimagassutslippene og energiforbruket kan reduseres med 60-80 % dersom trailere erstattes med skip – dersom veibasert blir til sjøbasert frakt.

 

Når så Miljødirektoratet i sin siste rapport – Klimatiltak i Norge mot 2030 – fremhever at; den viktigste barrieren for å nå målene om reduserte klimagassutslipp nettopp er tilgang på kraft (energi), er det en «no-brainer» at last må flyttes fra vei til sjø.

Store norske vareeiere har ikke bare sett mulighetene. De samarbeider nå for å etablere en ny logistikk- og terminalstruktur mellom kontinentet og Norge. Konseptet baserer seg på direkte sjøtransport til og fra henholdsvis Oslofjorden og Vestkysten.

Logistikk 2030, som prosjektet er døpt, ønsker å bidra til en vekst på sjø, som i sin tur bygger volum og legger forholdene til rette for grønne skip. Det betyr at det nye konseptet med direkte sjøtransport utvikles parallelt med et uttalt ønske om økt bruk av sjøveien.

Unil (NorgesGruppens merkevarehus), Ekornes og Glava frakter i dag en langt større andel av sine varer så vel inn til Norge som innad i Norge på skip. Av varer som kom inn til eksempelvis Unils lager i 2022 foregikk 70 % av transporten med skip – eller også tog.

Transportansvarlig i Unil, Morten Moen poengterer: «Unil har som mål å redusere vårt miljøavtrykk, samtidig som vi skal ha best mulig priser. Sjøtransport vil bidra positivt innen begge målsettingene.»

 

Oppnår også reduserte kostnader

Det er analyser gjennomført i Grønt Skipsfartsprograms pilotstudie Logistikk 2030 som poengterer at energiforbruket dør-til-dør kan reduseres med 60-80 %. Tall fra de samme analysene viser også at transportkostnadene vil reduseres med 10-30 % – også det fra dør til dør.

Det er ikke bare de tre nevnte, store firmaene som inngår i studien. Til sammen 19 av Norges største vareeiere, som i sum frakter om lag en fjerdedel av alt stykkgods inn og ut av Norge deltar.

Potensialet for ny overføing fra vei til sjø allerede i år er identifisert til ca. 300.000 tonn. Dette vil gi en utslippsreduksjon på ca. 22.000 tonn CO2 årlig, som igjen tilsvarer at anslagsvis 14.000 trailerlass til eller fra Norge kan kuttes. På sikt er potensialet enda mye større.

«Vi i Ekornes har klare mål om å redusere utslipp av klimagasser, og vi ser allerede resultater. Hos oss er første tanke; på hvilken måte kan vi anvende sjøtransport når vi eksempelvis skal frakte våre møbler fra fabrikken i Sykkylven eller til og fra våre øvrige fabrikker,» sier Jan Robert Lyngvær, Logistikkdirektør i Ekornes.

Ekornes sender ukentlig 50-60 containere ut fra sine fabrikker bare på Sunnmøre. 70 % går allerede sjøveien. Målet er å få enda flere containere til å forlate Sunnmøre via sjøtransport, med minimalt utslipp. Om få år, sannsynligvis i 2026 kan det bli mer. Planene er da at et 50 meter langt, autonomt fartøy skal frakte møblene til Ålesund og derfra fortsette med tradisjonelle skip til kunder over hele verden.

 

Forbedringer ved å snakke sammen

Direktør i Grønt Skipsfartsprogram (GSP), Narve Mjøs er imponert over hva Unil, Ekornes og Glava allerede har fått til og hvordan de jobber for ytterligere forbedringer. Han sier:

«Det finnes en rekke konkrete eksempler – ikke bare hos disse tre, men blant alle 19 hvor vareeiere som tar initiativ, skaper endringer og oppnår reduserte utslipp. Samtlige 19 er med her fordi de ser et større potensiale. Samarbeidsprosjektet analyserer statistikk og forsendelsesdata for å finne ut hvem som kan dra nytte av hvem? Hvordan lære fra hverandre og hvordan samarbeide for at summen skal bli best mulig? I praksis hjelper GSP deltakerne til å snakke med hverandre, til å samarbeide. Det ligger et forbedringspotensiale rett og slett ved at de kommer i dialog med hverandre.»

 

Før på bil, nå på båt

Den tredje i trioen som har gått foran og vist konkrete resultater i det aktuelle prosjektet Logistikk 2030, er Glava. De leverer isolasjonsmateriale til boligene våre og frakter store volumer ut til byggeplasser, men også inn til sine fabrikker i Østfold og Trøndelag.

«Bærekraft er strategisk viktig for oss, og overføring av last fra vei til sjø fra kontinentet underbygger dette,” sier Magnar Vitsø, Glavas direktør for innkjøp.

Det overordnede målet for alle de 19 vareeierne er å få til mer direkte transport langs kysten. På kort sikt innebærer dette å bygge opp og støtte opp om sjøtransport generelt.

«Dagens fraktmønster og den generelle infrastrukturen legger i stor grad vekt på veitransport og bruk av trailere. Dette er gårdagens løsninger. Gamle mønstre kan være vanskelig å endre, men med fremoverlente og målbevisste vareeiere som de 19 i dette prosjektet, skal vi sammen skape løsninger for morgen-dagen,» sier Narve Mjøs, direktør i Grønt Skipsfartsprogram.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.