H.K.H. Kronprins Haakon tildelte Felleskjøpet og HeidelbergCement Heyerdahlsprisen for 2021. Foto: Killian Munch, Rederiforbundet.

Heyerdahlsprisen til Felleskjøpet og HeidelbergCement

Felleskjøpet og HeidelbergCement er tildelt Heyerdahlsprisen for 2021. Prisen ble delt ut av H.K.H Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse 18. mars.

De to vareeierne HeidelbergCement og Felleskjøpet fant sammen i Grønt Skipsfartsprogram, og det som startet som en pilotstudie i januar 2019, er snart klar til å inngå avtale med aktuelt rederi for bygging og drift av verdens første nullutslipps bulkskip.

De to vareeiernes analyser av egne behov, avdekket en mulighet for samordning og felles utnyttelse av skip. Felleskjøpet vil frakte korn fra Østlandet til Vestlandet, mens HeidelbergCement skal frakte stein og andre byggeråstoffer fra Vestlandet til Østlandet.

-For at skipsfarten skal nå de svært ambisiøse klimamålene næringen har satt seg er det helt avgjørende at vareeierne kommer på banen, slik som HeidelbergCement og Felleskjøpet gjør i dette prosjektet. Vi trenger mange flere slike prosjekter – og det håper jeg vi får, for dette er et prosjekt som kan skaleres og kopieres alle steder i verden, sier leder av Heyerdahlprisens ekspertkomité, Lasse Kristoffersen.

Ekspertkomiteen sa i sin begrunnelse at Felleskjøpet og HeidelbergCement har satt en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten.

-Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen, sa de.

Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement (til venstre) og Per Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri tok imot årets pris. Foto: Killian Munch, Rederiforbundet.

 

Om Heyerdahlprisen

Rederiforbundet er sekretariat for Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award. Prisen ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Prisen deles ut hvert andre år til kandidater fra den maritime næringen som gjennom innovasjon eller teknologiutvikling bidrar til et bedre globalt miljø.

Prisen anerkjenner kandidater som har gitt et enestående bidrag til fordel for miljøet. For å kvalifisere for prisen må kandidatene ha demonstrert eksepsjonell teknisk innovasjon og miljøarbeid i samsvar med Thor Heyerdals ånd.

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.