Oslo havn har mål om å realisere en miljøterminal for å kutte utslipp fra transport og oppnå en stor samfunnsmessig gevinst.

Ja takk, begge deler.

Krav eller belønning – pisk eller gulrot. Ja takk, begge deler. Brukt sammen gir de resultater. Bygg og anleggssektoren kan vise til konkrete resultater. Næringen reduserer kostnadene og velger løsninger med lavere CO2 utslipp.

Om lag 40 % av transportnæringens oppdrag utføres med offentlig virksomhet som kunde.

Fra 1. januar i år stiller regjeringen krav om at i alle offentlige anskaffelser skal klima og miljø vektes minst 30 %. Noen få uker før årsskiftet økte også Statens Vegvesen sine bonuser til entreprenører som kan dokumentere lavest mulig utslipp med 50 %.

Som et tilsvar har næringen det siste året igangsatt en rekke prosjekter der lav- og nullutslippsløsninger for skipsfarten utvikles.

De nye klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser kan få stor betydning for grønn omstilling i skipsnæringen. Det offentlige kjøper inn store mengder varer og tjenester, og kravene vil kunne føre oss nærmere utslippsmålene i denne næringen, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet.

 

Et momentum er skapt. Bruk av både krav og belønning har forsterket grunnlaget for reduserte utslipp av CO2.

 

Viktige pådrivere

Det er nøyaktig ett år siden GSPs Veikart for grønn sjøtransport i bygg og anleggssektoren ble presentert og overlevert til Klima og miljødepartementet. En rekke aktiviteter og tiltak er igangsatt.

Statens Vegvesen (SVV) går altså igjen foran. Igjen er de en pådriver for reduserte utslipp i transportsektorene slik de tidligere har vært det blant annet ved innføring av krav til utslippsfrie ferger.

SVV hadde allerede etablert en bonus for sine leverandører som kunne dokumenter lavest mulige utslipp, eksempelvis ved transport av asfalt. Nå er denne bonusen økt med 50%. «Gulrota» har vokst fra 5,00 til 7,50 kroner per kilo reduserte CO2-utslipp.

«Statens vegvesen ser at vektingen av klima virker og at andre følger vårt eksempel. Derfor skal vi gjøre enda mer av det samme på stadig flere områder», sa Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft, Statens Vegvesen da næringen og det offentlige var samlet i dag-  ett år etter at veikartet de nå sammen styrer etter – ble lansert.

 

Gjenvinning av masser i bynær havn

Men Statens Vegvesen er langt fra alene i å utvikle og forsterke klimapartnerskapet mellom byggenæringen og maritim næring og sammen redusere utslipp.

I 2023 har Oslo Havn utført en pilotstudie – støttet av GSP – for gjenvinning av masser i bynær havn. Pilotstudien har undersøkt potensialet ved gjenvinning av masser i en gjenvinningsterminal på Kongshavn, sentralt i Oslo.

Pilotstudien har vist at økt bruk av skip for transport av masser kan kutte minst 80% av klimagassutslippene og oppnå store samfunnsgevinster. En bynær gjenvinningsterminal vil bidra til mindre massetransport på veiene og økt massegjenvinning av ikke-fornybare ressurser.

Målet er nå å etablere en midlertidig gjenvinningsterminal i havna. Oslo Havn vil tilrettelegge for etablering av en pilot for gjenvinning av masser på Kongshavn. På sikt kan det bli aktuelt å etablere en permanent gjenvinningsterminal.

 

  • Makter bygg- og anleggssektoren i Norge å minimere samfunnskostnaden og, bedriftskostnaden, og velge logistikkløsninger med lave utslipp?

 

Dette var spørsmålet som ble stilt av de største aktørene innen bygg og anlegg sammen med offentlige aktører fra kommuner, fylkeskommuner, etater og regjeringen. Ett år etter at veikartet ble etablert er konkrete mål oppnådd. I tillegg er mulighetene for å oppnå mer langsiktige mål også lagt.

«Selv om vi nå, ett år senere, og ved starten på et nytt år kan svare ja på spørsmålet, skal ingen av oss lene oss tilbake og være fornøyd,» sier Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram. «Vi har skapt et momentum. Dette skal vi utnytte. Dette skal resultere i at utslippene reduseres først og fremst gjennom økt bruk av miljøvennlig sjøtransport og nye teknologier.»

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.