Ampere var verdens første helelektriske ferge da den ble satt i drift i 2015. På samme samband; Lavik - Oppedal blir det nå lyst ut utviklingskontrakt som kan medføre at Ampere blir erstattet av en autonom ferge i 2025.

Ny kontrakt legger til rette for autonome ferger

Fergesambandet Lavik – Oppedal på E39 over Sognefjorden kan bli trafikkert av autonome ferger. Statens Vegvesen skal nå lyse ut en utviklingskontrakt for det aktuelle sambandet.

Målet er å legge til rette for at maritim næring kan ta nye og viktige steg videre på veien mot autonome løsninger, og i tillegg legge til rette for nullutslipp fra enda flere ferger.

I en pressemelding fra Regjeringen sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård: «Fergesambandet mellom Lavik og Oppedal i Vestland fikk verdas første elektriske ferge i 2015. Nå ønsker vi å legge til rette for at sambandet skal få autonome ferger. Derfor lyser vi ut en utviklingskontrakt som skal se nærmere på digitalisering og autonomi. Her kan Norge ta plass i førersete for utviklinga av noe som kommer til å bli hverdagen i framtida.»

Det er Statens Vegvesen (SVV) som har ansvar for drift av ferger på alle riksvegene i Norge, og SVV har i stor grad bidratt til at Norge leder an i det grønne skiftet på sjøen. Lista er lang: Første gassdrevne ferge i 2000. Første heleelektriske ferge i 2015 – også det på sambandet Lavik – Oppedal. Og første hydrogendrevne ferge i 2022. Og fra 2025-2026 muligens også første autonome ferge.

Statens Vegvesen var også delaktig i Grønt Skipsfartsprogram pilotstudie Smarte Fjordkrysninger som i mai i år ferdigstilt og presentert sine resultater.

Konklusjonen fra denne pilotstudien er – i korte trekk – at ferger i mange tilfeller vil være bedre enn kostbare broer og tunneler som skaper store innhogg i naturen.

Se aktuelle nyhetsinnslag i NRK Dagsrevyen og i NRK Rogaland.

Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens Vegvesen er klar i sin kommentar: «Pilotstudien var viktig for å få fart på næringen, den var også viktig for at vi skulle tørre å kjøre på nå og ikke utsette det i to tre år. Den var veldig god å ha når vi skulle spørre regjeringen om den ønsket å gå for utviklingskontrakten.  Så pilotstudien har bidratt til at det blir en utviklingskontrakt nå.»

Animasjon fra pilotstudien Smarte Fjordkrysninger.

Sluttrapport fra Smarte Fjordkrysninger.

 

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.