Foto: Grieg Star.

Ombygging til ammoniakkdrift er mulig – men krevende

Er det mulig og fornuftig, både teknisk og økonomisk, å bygge om et åtte år gammelt skip til ammoniakkdrift for frakt av varer over Atlanterhavet?

Målet har vært å benytte ett av Griegs åtte år gamle L-klasse Open Hatch Bulk-skip. En mulig handelsrute ble definert mellom Europa, Mexicogolfen og Brasil.

Det korte svaret på spørsmålet er – ja.

 

Grieg Shipping – sammen med mer enn 20 aktører fra alle deler av den maritime verdikjeden – har siden oppstart i januar 2022 grundig søkt svar på spørsmålet over. Nå er pilotstudien ferdig og rapporten som beskriver arbeidet og konklusjonene er tilgjengelig her: Ammonia Powered Bulk Carrier.

Se også oppsummering i egen Pressemelding fra Grieg Star.

I pilotstudien ble det stilt et annet og minst like viktig spørsmål:

Hva er de viktigste barrierene og hvilken risiko vil oppstå?

Atle Sommer, administrerende direktør i Grieg Shipping som selv har ledet denne studien sier:

«Hovedutfordringene i dag er kombinasjonen av høye investeringskostnader for ombyggingen, begrenset tilgjengelighet for ammoniakk og at prisene for dette grønne drivstoffet per nå ikke er konkurransedyktige. Noen uklarheter med hensyn til regelverket må også løses.»

Piloten har fra sin oppstart vært en mulighetsstudie. Det var aldri en intensjon om å ta endelig beslutning om ombygning som en del av prosjektet. Målet var å gi et så godt som mulig beslutningsgrunnlag mot ombygning i en eventuell senere fase.

Det vil være opp til Griegs styret hvordan man vil gå videre med resultatene, enten det er å ta med lærdom til nybygg eller søke konkrete løsninger for retrofitting.

Pilotstudien ble initiert av Grønt Skipsfartsprogram. Narve Mjøs, direktør for GSP er tydelig i sin kommentar: «For å kunne nå IMOs målsettinger vil ammoniakk spille en svært betydelig rolle som drivstoff for «deep-sea-shipping.»

«Denne pilotstudien har bekreftet mulighetene og utfordringene,» sier Mjøs videre «Det er spesielt viktig at myndighetene raskt tar tak i den store prisforskjellen på grønt og fossilt drivstoff, gjerne ved å etablere differansekontrakter i en kort overgangsperiode, tilsvarende det USA gjør i Inflation Reduction Act. Det blir spennende å følge norske myndigheters oppfølging av studien.”

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.