Omstillingstiltak som skaper positive endringer for klimaet

Finansnæringen tar grep. Sammen vil de gjøre det mer attraktivt for shippingbransjen å iverksette omstillingstiltak som faktisk skaper positive endringer for klimaet.

Det er gjennom Grønt Skipsfartsprogram at KLP, DNB, Danske Bank, Swedbank sammen med DNV og Klima og miljødepartementet har startet et omfattende samarbeid. Målsettingen er å gjøre det mer attraktivt for shippingbransjen å iverksette omstillingstiltak som faktisk skaper positive endringer for klimaet. (For nærmere beskrivelse av piloten – følg linken.)

De nevnte GSP partnerne har lagt ulike interesser til side for å utvikle retningslinjer for hvordan omstillingsfinansiering bør innrettes. Et viktig steg for at shipping industrien skal kunne omstilles til nullutslipp innen 2050.

Ulike finansaktører har lenge tilbudt gunstig finansiering i form av bærekraftslinkede lån og obligasjoner til shippingselskaper. Problemet var at det ikke finnes standardkriterier for slike lån. Ulike aktører har over tid valgte ulike løsninger.

Det er dette problemet de fire store nordiske finanskonsern nå har fremmet en løsning for: En felles standard for omstillingsfinansiering innenfor shipping.

Standardisering for omstillingsfinansiering

Lars Erik Mangset, fagansvarlig for klima i KLP, er den som har ledet arbeidet mot en omforent standardisering. Han sier: «Det er ikke enkelt å måle faktisk reduksjon av klimagassutslipp eller oppnåelse av andre bærekraftsmål. Prosjektets målsetting har derfor vært at långivere skal kunne samles om en standardisering for omstillingsfinansiering som de ulike aktørene innen shipping skal anvende.»

«Omstillingsfinansiering innfor det nye rammeverket skal derfor kun gis til prosjekter som er direkte knyttet til mål som er tråd med Parisavtalen. Det stilles krav til långiver at de skal offentlig rapportere på aggregert utlånsvolum og utslippsreduksjonene lånene gir. Dette er et viktig skifte for både långiver og låntaker, og vil kunne skape mer transparens i markedet,» forklarer Mangset.

Krav til rederiene

For selv om standarden for omstillingsfinansiering først og fremst legger føringer for finansinstitusjonene som låner ut penger, stilles det også krav til rederiene. Rederiene må sette seg mål for utslippsreduksjon for hele flåten. Rederiene kan selv finne den mest kostnadseffektive veien for å nå disse, eksempelvis ved å forbedre energieffektiviteten i eksisterende skip, eller å investere i nullutslippsløsninger.

Målene som settes defineres etter en referansebane som måler omstilling til nullutslipp i 2050.

I tillegg må rederier begynne arbeidet med å innrette seg etter deler av kravene i EU-taksonomien.

Rapporten som beskriver prosessen fra valg av KPI’er til rapportering og verifisering, inkludert beskrivelse av “Best Practice” er også tilgjengelig her.

Lars Erik Mangset, KLP.

Resultatene fra dette pilotprosjekter har blitt lagt merke til og er blant annet omtalt i Finansavisen: Finansavisens oppslag

Se ogs: KLP: Lavere renter for rederier som kutter utslipp og DNB: Rederier som leverer utslippskutt får lavere lånerenter

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP