Color Line Hybrid

Sikkerhetsfokus i ny ammoniakk håndbok

Interessen for bruk av ammoniakk som drivstoff for skip vokser. Bakgrunnen er naturligvis målsettingene om reduserte klimagassutslipp fra skip. Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Dette målet kan ikke nås uten bruk av mer miljøvennlige drivstoff. Ammoniakk er ett av alternativene.

Men bruk av ammoniakk på skip skaper nye utfordringer. Først og fremst med hensyn til sikkerhet.

Ammoniakk er giftig. Lekkasjer må unngås. Sikkerhetsbarrierer må etableres primært for å unngå, men dernest for å håndtere lekkasjer. Et effektivt, trygt og gjennomførbart regelverk må ligge til grunn før dette nye drivstoffet kan bli et alternativ.

Et spesifikt regelverk for sikkerhets oppfølging for skip som bruker ammoniakk som drivstoff finnes ikke i dag.

Dette er bakgrunnen for at Grønt Skipsfartsprogram har utviklet en egen håndbok:
Se her >

I håndboka gjennomgås hvordan bruk av ammoniakk som drivstoff påvirker skipets ulike arrangementer for «fueling», sikker lagring og sikkert bruk om bord, og i sum hvordan passasjerenes og mannskapets sikkerhet ivaretas.

Håndboka er utviklet som en arbeidspakke for sikkerhets standardisering i GSPs pilotprosjekt «Ammoniakk som drivstoff i skipsfart»

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP