Ammoniakk som drivstoff i skipsfart

Initiativet til denne piloten ble tatt av Color Line. Selv om selskapet i dag har en moderne flåte, som bl.a. inkluderer Color Hybrid, verdens største plug-in diesel / elektriske cruise ferge, er ytterligere tiltak og nye løsninger nødvendig dersom selskapet skal kunne møte så vel internasjonale som nasjonale krav til utslippsreduksjoner innen 2030.

Ammoniakk kan være et mulig, fremtidig drivstoff for skipsfarten. Muligens er det også det mest lovende, kjente alternativet for å kunne oppnå klimanøytral skipsfart. Forutsetningen er at ammoniakk fremstilles klimanøytralt.

Ammoniakk inneholder ikke karbon og medfører ingen utslipp av CO2.

Men ammoniakk representerer andre utfordringer. Stoffet er giftig og etsende. Risikoanalyser og kost-nytte vurderinger for mulige løsninger og fremtidig bruk vil være sentrale utfordringer.

Pilotprosjektets mål

Målsettingen for denne piloten er å gjennomføre en teknisk og økonomisk studie for å se på utfordringene og mulighetene av å benytte ammoniakk som drivstoff – helt eller delvis – på minst ett av Color Lines eksisterende skip.

Status

Piloten ble igangsatt i desember 2019. Arbeidet med å belyse alle potensielle barrierer er i gang – som fotavtrykket, sikkerhetsaspekter, teknologiske løsninger, kostnader og mulige private og offentlige finansieringsløsninger. Piloten har også utviklet en, offentlig tilgjengelig, håndbok for bruk av ammoniakk som maritimt drivstoff; Ammonia as Marine Fuel – Safety Handbook Rev 01 Piloten forventes ferdig i første kvartal 2021.

Første versjon av rapporten “Ammonia as fuel” er nå ferdigstilt. Kommentarer og merknader er velkomne. Innen 10. august 2021.

Et viktig område å forstå risikoen rundt anvendelse av ammoniakk for skip – er bunkring. Derfor ble en QRA (Quantitative Risk Assessment) for forskjellige mulige bunkrings-løsninger utført på høyt nivå. Resultatene kan leses i rapporten Ammonia bunkering of passenger vessel – concept quantitative risk assessment.

Piloteier

ColorLine

Pilotpartnere

Dette pilotprosjektet har i alt 24 partnere. Det er følgende:

ABB, Universitetet i Sørøst-Norge, Oshima, Carnival, Yara, DFDS, Westcon, DNV, Flora kommune, SeaTrans, Equinor, Altera, Torghatten, Wärtsilä, Wilhelmsen, ColorLine Marine, DSB, Oslo kommune, Sjøfartsdirektoratet, Daphne Technology, Hub for Ocean, Sintef, Miljødirektoratet og Total.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP