Color Fantasy

Ammoniakk som drivstoff for passasjer skip

Initiativet til denne piloten ble tatt av Color Line. Selv om selskapet i dag har en moderne flåte, som bl.a. inkluderer Color Hybrid, verdens største plug-in diesel / elektriske cruise ferge, er ytterligere tiltak og nye løsninger nødvendig dersom selskapet skal kunne møte så vel internasjonale som nasjonale krav til utslippsreduksjoner innen 2030.

Ammoniakk kan være et mulig, fremtidig drivstoff for skipsfarten. Muligens er det også det mest lovende, kjente alternativet for å kunne oppnå klimanøytral skipsfart. Forutsetningen er at ammoniakk fremstilles klimanøytralt.

Ammoniakk inneholder ikke karbon og medfører ingen utslipp av CO2.

Men ammoniakk representerer andre utfordringer. Stoffet er giftig og etsende. Risikoanalyser og kost-nytte vurderinger for mulige løsninger og fremtidig bruk vil være sentrale utfordringer.

Pilotprosjektets mål

Oppgradere minst ett av Color Lines eksisterende skip til å gå på ammoniakk.

Målsettingen for pilotstudien er å gjennomføre en teknisk og økonomisk studie for å se på utfordringene og mulighetene av å benytte ammoniakk som drivstoff – helt eller delvis – på minst ett av Color Lines eksisterende skip.

Status

Piloten ble igangsatt i desember 2019. Arbeidet med å belyse potensielle barrierer er gjennomført. Pilotstudien kunne ikke identifisere uoverstigelige tekniske eller sikkerhetsmessige barrierer. Piloten er under vurdering mht realisering.

Piloten har også utviklet en, offentlig tilgjengelig, håndbok for bruk av ammoniakk som maritimt drivstoff; Ammonia as Marine Fuel Safety Handbook

Rapporten “Ammonia as fuel” er nå ferdigstilt.

Et viktig område å forstå risikoen rundt anvendelse av ammoniakk for skip – er bunkring. Derfor ble en QRA (Quantitative Risk Assessment) for forskjellige mulige bunkrings-løsninger utført på høyt nivå. Resultatene kan leses i rapporten Ammonia bunkering of passenger vessel – concept quantitative risk assessment.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.