Foto: Karstensens skipsverft.

Søkelys på verftene – viktig for det grønne skiftet

«Norske verft er for oss og andre utstyrsleverandører særdeles viktige. Det er sammen med de vi kan utvikle og teste alternativer, forbedringer og nyskapninger. De norske verftene utgjør 20 prosent av vår omsetning, men de gir grunnlag for de 80 øvrige prosentene.»

Dette sa Even Aas, konserndirektør i Kongsberg og leder av Maritimt Forum under Arendalsuka i august. Sitatet understreker verftenes betydning for hele den norske maritime klyngen.

Men det er mørke skyer i horisontene for mange av verftene langs kysten. Mens norske myndigheter har satt klare mål for utslippsreduksjoner fra skipsfart og fiske, og mens norske rederier og vareeiere søker å bygge nye skip for å bidra til å nå målene, ender stadig flere nybyggskontrakter i land utenfor Norge.

Dansk verft (bildet)  håver inn kontrakter fra norske redere, samtidig som den maritime næringen i Norge frykter at verftene står i fare for å miste grepet om nybygg, skriver Aftenposten.

Mange av skipene som trafikkerer norske kysten, de tradisjonelle arbeidshestene er svært gamle. 200 av lasteskipene må fornyes. Og alt må skje innen 2030. Det skaper muligheter.

– Vi ser veldig positive tendenser i segmentet for lasteskip i kystfart, skriver Skipsrevyen og siterer Magnus Eide, prosjektleder for GSP. I GSPs Servicekontor for grønn flåtefornyelse, som finansieres av KLD, jobbes det med et tyvetalls prosjekter der det potensielt ligger mer enn tretti grønne skip, sier han videre.

Skipene som Eide sikter til må anvende andre drivstoff som reduserer eller fjerner klimagassutslipp. Hydrogen er et åpenbart alternativ.

Også politikerne har engasjert seg. En debatt om verftenes situasjon og mulighetene for det brede, norske, maritime næringslivet til å videreutvikle sin rolle som følge av det grønne skiftet pågår.

Jørn Eggum, leder av Los største forbund, Fellesforbundet sier til VG: Norge har ikke råd til å miste muligheten til å bygge en verdikjede for hydrogen allerede før vi har kommet i gang. I samme avis får han støtte for sitt syn fra SVs Lars Haltbrekken.

Teknisk Ukeblad har i en serie artikler denne høsten skrevet om at verftene sliter. I en oppsummering hvor de fremhever Grønt Skipsfartsprograms forslag til tiltak for å endre og forbedre situasjonen sier TU: Regjeringen erkjenner at situasjonen er tøff, men lover lite.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.