Statens vegvesen viser vei

Statens vegvesen (SVV) har gått foran og vist at det er mulig. Målrettede virkemidler gir resultater. Ved utgangen av 2022 vil 88% av kontrakter inngått for leveranse av asfalt være vektet på CO2.

Med dette som bakgrunn har Grønt Skipsfartsprogram, i samarbeid med SVV og en rekke andre, i hovedsak innkjøpere av transport tjenester, utviklet et veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren.

Målsettingen er klar: Å redusere utslipp av CO2 ved transport, et mål som igjen må sees i sammenheng med Norges overordnede mål om å redusere de totale CO2 utslippene med 55 % innen 2030.

Det er også et mål å bidra til overføring av transport fra vei til sjø, og til en etterlengtet flåtefornyelse i en flåte som i stor grad består av gamle, til dels svært gamle skip.

Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren ble presentert som en åpen høring 30. november, ledet av Narve Mjøs, direktør for GSP. Han ba deltakerne som hadde tilføyelser eller som ønsket å stille seg bak det presenterte utkastet om innspill innen 10 desember.

Tidlig i januar planlegges det så for overlevering av det ferdige veikartet til statsråden – Espen Barth Eide.

Mer effektiv transport og ikke minst større andel av sjøtransport vil ikke bare gi reduksjon av CO2-utslipp, men også redusert lokal forurensing og mindre mikroplast i havet, redusert veitrafikk, reduserte køer, mindre støy og færre ulykker

I sum kan samfunnet oppnå store besparelser og lavere transportkostnader per enhet.

Thor Asbjørn Lunaas, SVV og Helge Dröesemeyer, DNV ga hver sin presentasjon under høringen.

Under presentasjonene ble det vektlagt at offentlige innkjøp utgjør cirka 600 milliarder kroner årlig, noe som gir grunnlag for enorm påvirkningskraft mot leverandørkjeden.

Veikartet setter klare mål:

  • Første nullutslippsskip bestilles som konsekvens av klimavekting i 2023
  • 10 nullutslippsskip bestilles for å betjene bygg- og anleggsektoren i 2024/2025
  • 100 lav – eller nullutslippsskip på vannet innen 2030

Veikartet er også et tiltak som kan bidra til realiseringen av oppdraget som Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide i januar ga DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Nemlig å utrede klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023.

 

Link til presentasjonene

Thor Asbjørn Lunaas: Statens Vegvesen presentasjon åpen høring veikart for offentlige innkjøp

Helge Dröesemeyer: DNVs presentasjon Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggssektoren

Link til utkast av Veikart her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.