Veidekke stanser prosjektet

Veidekkes prosjekt med mål om bygging  av to nye hydrogendrevne lasteskip for frakt av asfalt, pukk og grus langs norskekysten er stanset. Prosjektet har pågått siden 2019 og har vært støttet av Grønt Skipsfartsprogram sitt Servicekontor for Grønn flåtefornyelse.

I alt 31 rederier tok del i konkurransen om disse skipene.

I samarbeid mellom rederier og utstyrsleverandører ble nye, grønne skipstekniske løsninger utviklet – løsninger som møtte alle tekniske og økonomiske forutsetninger i anbudsinnbydelsen.

«Prosjektet ville for Veidekkes del innebære betydelige forpliktelser og langsiktige bindende avtaler. I sum ville den økonomisk risikoen blitt for stor med den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under,» forklarer kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP