Image Naval Dynamics AS.

Hard konkurranse om Veidekkes hydrogendrevne skip

31 rederier konkurrerer om muligheten til å bygge og drifte to selvlossende, grønne bulkskip for Veidekke. Hvert av de to skipene vil være på 3.000 dødvekttonn. Arbeidet har startet for å finne frem til den ene, eller det konsortiet som skal tildeles dette banebrytende prosjektet.

Det var i januar at Veidekke signerte avtale med Grønt Skipsfartsprogram (GSP) for å jobbe fram kontrakter for to nye skip. Det er et klart krav at skipene, som skal frakte asfalt, pukk og grus langs norskekysten for Veidekke, skal ha hydrogendrift.

Skipene skal i tillegg kunne seile på energi generert fra diesel, bio-diesel eller el-diesel – en såkalt dual fuel løsning.

På den korte tiden fra utlysningen i januar og frem til nå, har små så vel som store, enkelt rederier og konsortier, norske og internasjonale meldt sin interesse. 31 i alt.

– Vi er veldig godt fornøyde med responsen, både i kvantitet og kvalitet. Mange seriøse og kompetente aktører er interesserte i prosjektet vårt, og vi ønsker å få til et samarbeid også med andre vareeiere for best mulig utnyttelse av skipene. Veidekke skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030, og da er satsingen på hydrogendrevne skip et viktig strategisk grep for oss. Vi tenker bærekraft og forbedring i alle ledd for å øke vår konkurransekraft, og da er det selvfølgelig viktig å redusere utslippene fra transport også, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke.

25 av de 31 rederiene er nå offentliggjort. Seks ønsker ingen oppmerksomhet om sin deltakelse i konkurransen, sier Pernille Mølbak, ansvarlig prosjektleder ved GSPs Servicekontor for Flåtefornyelse. -Vi er overveldet over den store interessen. Dette signaliserer mer enn interesse. Dette viser at rederiene, ikke minst i Norge, er fremoverlent, er kompetente og at de har klare mål om flåtefornyelse for derigjennom aktivt å bidra til det grønne skiftet i de maritime næringene.

Det er i følge Mølbak tilfeldig at antallet rederier som konkurrerer om å bygge og drifte Veidekkes to skip er eksakt det samme som antallet rederier som startet i en tilsvarende konkurranse for å bygge og drifte ett lignende skip for Felleskjøpet og HeidelbergCement. Mange navn inngår begge steder – naturlig nok.

Det er derimot ikke tilfeldig at integrasjonen mellom private tilbydere og privat/offentlig etterspørsel skaper muligheter. Privat næringsliv representert ved rederi og lasteeiere som Veidekke, vil sammen med offentlig grønn etterspørsel for eksempelvis veiutbygging og asfaltering skape grunnlag for nye, miljøvennlige skip.

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram poengterer særlig det offentliges rolle i det grønne skiftet:

-Miljøvekting må gjennomføres i hele verdikjeden – fra det offentlige, via entreprenører, under-entreprenører og leverandører til transportør og rederier. I dette prosjektet skal Veidekke ha ros for å se muligheter. Dette må følges opp ved at Statens Vegvesen, fylkeskommunene og andre offentlige og private aktører stiller strenge miljøkrav for sine leveranser. Slik vil vi sammen utvikle tidlige markeder for bruk av grønne teknologier, og resultatene vil ikke utebli. Miljøgevinsten kommer. Det er dette prosjektet et klart bevis på.

I tillegg til at Veidekke nå har kontakt med 31 rederier, jobber prosjektet med å finne beskjeftigelse for skipene i vinterhalvåret. Arbeidet viser at Veidekkes interne virksomhet har betydelige mengder last i tillegg, og prosjektet er i dialog med andre interesserte vareeiere med komplementære behov. Prosjektet jobber også med å belyse mulige samarbeidsmodeller med rederi og andre vareeiere for å tilrettelegge for drift av skipene for de øvrige månedene og dermed oppnå full beskjeftigelse for skipene.

Skipene skal som nevnt være forberedt for dual fuel. Det betyr at vareeiere som vil kunne anvende de aktuelle skipene i den delen av året hvor Veidekke ikke anvender de, står friere med hensyn til valg av fuel. Noe som igjen gir større fleksibilitet med hensyn til seilingsmønster, rekkevidde og hastighet.

Målet er uansett at skipene skal starte å seile i 2024. Seint høsten 2021 skal det besluttes hvilke blant de 31 rederiene som skal eie og drifte skipene.

 

Om Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Om Grønt Skipsfartsprogram
Grønt Skipsfartsprogram (GSP) er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Over 70 partnere inngår i programmet. Programmet ledes av DNV og skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Programmet har startet opp 32 piloter, hvorav 8 er realisert eller under bygging.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.