Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens Vegvesen roser samarbeidet som GSP skaper og ikke minst GSPs partnere som bidrar til resultatene som skapes. Sandvik fortjener selv ros og har vært sterkt delaktig i dette - verdens første fergesamband med selvgående ferger.

Verdens første fergesamband med grønne, selvgående ferger

Så er det klart. Kontrakter er skrevet og signert av Statens Vegvesen og Fjord 1. Sambandet Lavik – Oppedal blir verdens første fergesamband med grønne, selvgående ferger.

 

Kontrakten, som er inngått mellom Statens Vegvesen som bestiller og Fjord 1 som leverandør av tjenesten, innebærer utvikling av helautomatiserte løsninger for fire ferger. 23 ulike funksjoner på hver av de fire fergene skal automatiseres. Summen av disse funksjonene innebærer at fergene vil utføre seilingene selv.

Det skal i tillegg etableres et kontrollsenter på land primært for overvåking, men også med mulighet for fjernstyring av fergene.

Igjen er det Statens Vegvesen som har gått foran. Igjen bærer et godt samarbeid mellom det offentlige og det private frukter.

Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens Vegvesen trekker de store linjene og tegner bildet som ligger bak kontrakten:

«Tilbake i 2016 fikk Statens Vegvesen innspill på at det sannsynligvis var et stort innsparingspotensiale ved økt grad av digitalisering av ferjedriften. Det var starten på et langsiktig markedsarbeid med maritim leverandørindustri og ferjerederiene. I 2020 tok vi så initiativ overfor Grønt Skipsfartsprogram, og sammen med partnere etablerte vi piloten Smarte Fjordkrysninger

Målet med piloten var å konkretisere mulige konsepter og forberede markedet ytterligere på at dette var noe Statens vegvesen ønsket mer innovasjon på.

I 2022 fulgte så Statens Vegvesen opp. En utviklingskontrakt ble utlyst. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttalte da: «Regjeringen ønsker å legge til rette for en utviklingskontrakt som skal se nærmere på digitalisering og autonomi. Her kan Norge ta plass i førersete for utviklinga av noe som kommer til å bli hverdagen i framtida.»

Lavik – Oppedal er blant Norges ti mest trafikkerte fergesamband. 1,2 millioner personbilekvivalenter krysset Sognefjorden her i 2022. I 2027 skal de fire fergene i dette sambandet altså være selvgående.

Edvard Sandvik i Statens Vegvesen gir ros til Grønt Skipsfartsprogram, til samarbeidet som programmet skaper og til partnerne som tar del i programmet:

«Jeg kan si – uten å ta munnen for full – at GSP piloten bidro i stor grad til at det var mulig å komme så langt som det vi har klart igjennom utviklingskontrakten vi nå har gjennomført på Lavik Opedal og som vi nå har signert kontrakt med Fjord1 på.»

 

Se også Dagsrevyen og NRK Rogaland fra mai 2022.

NRK

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.