Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er Norges fagmyndighet for håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig, eksplosjonsfarlig og trykksatt stoff. Det samme gjelder for transport av farlig gods. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være en pådriver for å forebygge ulykker og kriser.

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.