Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er Norges fagmyndighet for håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig, eksplosjonsfarlig og trykksatt stoff. Det samme gjelder for transport av farlig gods. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være en pådriver for å forebygge ulykker og kriser.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.