Ammoniakk som drivstoff på et tankskip i global skipsfart

Nye karbonfrie drivstoff for skip i global skipsfart er avgjørende for å nå IMO-ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp. Mulige alternative drivstoff er begrenset. Men ammoniakk er en mulighet, og grønn og blå ammoniakk er lovende karbonfrie drivstoff for global skipsfart.

Samtidig er ammoniakk en giftig gass som gir nye utfordringer med tanke på lagring og sikker håndtering i verdikjeden og ombord på fartøyet. Men maritim industri har allerede lang erfaring med ammoniakk som last og som kjølemedium. Dette er dekket i eksisterende regelverk.

I tillegg er en sikkerhetshåndbok og klasseregler publisert for ammoniakk som drivstoff på skip.

Motorprodusenter er også allerede i gang med utvikling av teknologi og testing av forbrenningsmotorer for ammoniakk.

GSP ønsker å trekke på erfaring fra nærskipssegmentet med alternative drivstoff for å starte en ammoniakk-pilot ment for global skipsfart. En rekke sentrale aktører i hele verdikjeden er involvert i piloten.

Equinor er piloteier og skal lede arbeidet. Øvrige partnere er listet til høyre. I tillegg er Færder Tankers bidragsyter i pilotprosjektet.

(Ammoniakk blir fremstilt av hydrogen i en kjemisk prosess. Dersom hydrogenet er laget med fornybar energi betegnes den grønn ammoniakk. Alternativt kan ammoniakk fremstilles fra naturgass med påfølgende fangst og lagring av CO₂, såkalt blå ammoniakk».)

Kort definisjon – Green blue and grey Ammonia

Pilotprosjektets mål:

Målsetningen med piloten er å:

  • Undersøke den tekniske og økonomiske anvendbarheten av ammoniakk-motorer, drivstoff- og bunkringssystemer på et generisk tankskipdesign
  • Forstå operasjonelle sikkerhetsaspekter og kompetansekrav
  • Løse sikkerhetsutfordringer i designet og identifisere barrierer.

Det endelige målet med piloten er å muliggjøre et Equinor innleid tankskip drevet på ammoniakk.

Status:

Piloten ble igangsatt i januar 2022 og er i oppstartsfasen.

   

 

Status mai: Har akkurat kommet i gang og det er valgt et aframax tankskip som grunnlag for studien. Videre vil det arbeides med seks arbeidspakker som blant annet inkluderer studier av dagens status for teknologien, sikkerhet, kostnader og regelverk, LCA og drivstoffkostnader, implementering ombord, risiko ved bunkring og mer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP