Ammoniakk som drivstoff på et tankskip i global skipsfart

Nye karbonfrie drivstoff for skip i global skipsfart er avgjørende for å nå IMO-ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp. Mulige alternative drivstoff er begrenset. Men ammoniakk er en mulighet, og grønn og blå ammoniakk er lovende karbonfrie drivstoff for global skipsfart. Samtidig er ammoniakk en giftig gass som gir nye utfordringer med tanke på lagring og sikker håndtering i verdikjeden og ombord på fartøyet. Men maritim industri har allerede lang erfaring med ammoniakk som last og som kjølemedium. Dette er dekket i eksisterende regelverk. I tillegg er en sikkerhetshåndbok og klasseregler publisert for ammoniakk som drivstoff på skip. Motorprodusenter er også allerede i gang med utvikling av teknologi og testing av forbrenningsmotorer for ammoniakk.

GSP ønsker å trekke på erfaring fra nærskipssegmentet med alternative drivstoff for å starte en ammoniakk-pilot ment for global skipsfart. En rekke sentrale aktører i hele verdikjeden er involvert i piloten. Equinor er piloteier og skal lede arbeidet. Øvrige partnere er listet til høyre.

Ammoniakk blir fremstilt av hydrogen i en kjemisk prosess. Dersom hydrogenet er laget med fornybar energi betegnes den grønn ammoniakk. Alternativt kan ammoniakk fremstilles fra naturgass med påfølgende fangst og lagring av CO₂, såkalt “blå ammoniakk”. Kort definisjon – Green blue and grey Ammonia

Pilotprosjektets mål

Målsetningen med piloten er å:

  • Undersøke den tekniske og økonomiske anvendbarheten av ammoniakk-motorer, drivstoff- og bunkringssystemer på et generisk tankskipdesign
  • Forstå operasjonelle sikkerhetsaspekter og kompetansekrav
  • Løse sikkerhetsutfordringer i designet og identifisere barrierer.

Det endelige målet med piloten er å muliggjøre et Equinor innleid tankskip drevet på ammoniakk.

Status

Piloten ble igangsatt i januar 2022.

   

 

Mai 2022

Har akkurat kommet i gang og det er valgt et aframax tankskip som grunnlag for studien. Videre vil det arbeides med seks arbeidspakker som blant annet inkluderer studier av dagens status for teknologien, sikkerhet, kostnader og regelverk, LCA og drivstoffkostnader, implementering ombord, risiko ved bunkring og mer.

September 2022

Piloten er i gang med en well-to-wake CO2 analyse av blå og grønn ammoniakk. Det er like viktig å fokusere på hvor grønn energi man kan få til for grønn ammoniakk, som hvor stor fangstgrad man kan få til for blå hydrogen. Når det gjelder implementering ombord tror piloten at de første skipene kan komme rundt 2026.

Wärtsilä er partner og baserer arbeidet sitt på det de har for LPG i dag. For bunkring er tanken og blant annet sammenligne med LNG, samt se på hvordan lastoperasjoner med ammoniakk foregår i dag.

Januar 2023

Piloten er i sluttfasen. Fortsatt mangler noe modellering av økonomien i pilotstudien. Ferdig rapport fra studien forventes å være klar i løpet av denne måneden. Rapporten vil inkluderer et eget kapittel med fokus på sikkerhet, da noe av det viktigste i denne piloten har vært å forstå sikkerhetsbildet.

Piloteier, Equinor, ønsker å fremheve pilotens partnere for godt samarbeid og nyttig input.

April 2023

Piloten er nå ferdigstilt. Den ble presentert i et eget miniseminar 29. mars. Opptak er nå tilgjengelig. Slidene anvendt av Tomas Ryberg, Equinor er tilgjengelig her: Ammonia Powered tanker GSP miniseminar 2023 03 29

Pilotens sluttrapport er tilgjengelig her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.