Fjord1

Fjord1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport og er det leiande ferjeselskapet i Noreg. Fjord1 driftar også lokale passasjerbåtruter i Vestland. Selskapet er også engasjert i fleire ulike reiselivsselskap med reiseopplevingar på fjorden som fellesnemnar.

Pilotprosjekter

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.