Rock Fjord

Rockfjord leverer to hovedprodukter i et sirkulærøkonomisk perspektiv og med høy grad av gjenbruk av masser:

  • Utvikle næringsarealer for samfunnsnyttige formål (feks jordbruksarealer, industritomter, havner, arealer for oppdrett)
  • Levere mineraler til bygg- og anleggssektoren med kvaliteter i forhold til bruksområde, rett stein til rett sted.

Rockfjord tilbyr det meste markedet etterspør innen pukk, grus og tilslag for asfalt/betong, både i kvaliteter og volum, innenlands og til eksport.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.