Rock Fjord

Rockfjord leverer to hovedprodukter i et sirkulærøkonomisk perspektiv og med høy grad av gjenbruk av masser:

  • Utvikle næringsarealer for samfunnsnyttige formål (feks jordbruksarealer, industritomter, havner, arealer for oppdrett)
  • Levere mineraler til bygg- og anleggssektoren med kvaliteter i forhold til bruksområde, rett stein til rett sted.

Rockfjord tilbyr det meste markedet etterspør innen pukk, grus og tilslag for asfalt/betong, både i kvaliteter og volum, innenlands og til eksport.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.