Forbedring av bøyelaster

Bøyelasters operasjoner med batteri

Forbedring av bøyelasters operasjoner med batteri

Bruk av batteri og utnyttelse av avdamp fra oljelasten kan forbedre en bøyelasters operasjoner, redusere drivstoffkostnader og gi vesentlig lavere utslipp av klima- og miljøgasser. Altera Infrastructure, tidligere Teekay Offshore, som et av verdens ledende rederier innen frakt av olje, har konkretisert disse ideene. Gjennom denne piloten har selskapet og samarbeidspartnere utredet hvordan bruk av batteri og utnyttelse av avdamp fra oljelasten i kombinasjon med LNG som primær drivstoff – kan oppnå miljøforbedringer og redusere kostnader.

Pilotprosjektets mål

Målsettingene har vært å redusere årlige utslipp av CO2 ekvivalenter med om lag 40 % sammenlignet med konvensjonelle bøyelastere. Dette blir gjort ved hybrid elektrisk fremdrift – el, LNG og VOC. I tillegg til å benytte LNG som hoveddrivstoff, vil dual-fuel motorene også kunne kjøre på en blanding av LNG og gjenvunnet VOC (Volatile organic compounds) – gassen som fordamper fra oljetankene under lasting/lossing og transport. På denne måten vil skadelige utslipp bli redusert, det samme vil miljøpåvirkningene og i sum blir kostnadene til drift lavere sammenlignet med konvensjonelle bøyelastere.

Status

Altera Infrastrucuture har i alt hatt 6 bøyelastere under bygging i Korea. De første to er ferdigstilt og ble levert til eier tidlig i 2020. Ytterligere 4 tilsvarende bøyelastere er senere levert. Selv om skipene er bygget i Korea utgjør norske leverandører og norsk verdiskapning 42%.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.