DNV

DNV leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er de også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer.

Ved å kombinere uavhengig teknisk, digital og operasjonell ekspertise med metoder for risikohåndtering, hjelper DNV kunder med å ta bedre beslutninger og med å skape tillit mellom bedrifter og interessentene deres.

DNV utvikler nye industristandarder og bedre innsikt for deres kunder og samfunnet generelt ved å investere tungt i forskning og utvikling. Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber de sammen med sine kunder om å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

– Vi har fokus på å bidra til bærekraftsmålene for ren energi til alle, stoppe klimaendringene og livet i havet. Gjennom GSP får vi akkurat dette, og sammen med de andre partnerne med de ulike pilotprosjektene har vi tydelige mål for fremtiden, sier Narve Mjøs, Direktør Grønt Skipsfartsprogram.

Pilotprosjekter

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.