Østensjø grønne smarte skip

Ostensjo

Grønne, smarte skip: sikker innsamling av data

Nye teknologiske løsninger og den pågående digitaliseringen av systemer ombord i skip gir rederiene nye muligheter for å optimalisere driften av fartøyet. Ved bruk av disse systemene vil det oppnås reduksjon i drivstofforbruk og dermed utslipp.

Pilotprosjektets mål

For å kunne implementere et system hvor en oppnår optimalt fuelforbruk må, det etableres en generell metode for sikker og effektiv innsamling av driftsdata om bord og på land.

Status

For rederne har piloten klargjort konkrete grep man må ta for å implementere et fuel optimaliseringssystem basert på innhentede data. Dette innebærer blant annet valg av data-plattform.

Østensjø har installert Kongsbergs (R&R) Energy Management System på fartøyene. Det har blitt demonstrert automatisk overføring av data til Unisea (Østensjøs vedlikeholdssystem).

Piloten har også utviklet en spesifisering av sensorer, kommunikasjonsprotokoll og IT løsninger om bord og på land som muliggjør datainnsamling og analyse fra flere leverandører, samt tekniske og organisatoriske endringer vedrørende cyber security hos rederne. Piloten har gitt økt bevissthet rundt fuelforbruk for mannskap gjennom tydelig visualisering av data. Dette har som resultat gitt demonstrerbare utslag i redusert drivstofforbruk.

Alle skipene for Edda Wind har blitt utstyrt med datalogger og tilhørende skyløsning på samme lest som utredet i piloten.

Skyløsningen vil bli brukt til forskjellige distribusjonsformål internt og eksternt. Det mest nyttige er «salg» av data til sluttkundene, som faktisk betaler for driftsdata de mottar.

Første fartøy med denne teknologien ble levert sommeren 2022 (Edda Breeze) og Østensjø vil utforske ytterligere muligheter dette gir når skipene kommer i drift. Blant funksjonaliteten som ligger i dette er mulighet til å hente data til f.eks Power BI direkte fra skyløsningens API.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.