Hydrogendrift pilotprosjekt

Passasjerbåt med hydrogendrift

Hurtiggående passasjerbåt med hydrogendrift

I en rekke land, og ikke minst langs den langstrakte norske kysten, er hurtiggående, mindre passasjerbåter en viktig del av infrastrukturen. Men hurtighet har sin pris. Utslippene fra de eksisterende båtene er skyhøy, målt per passasjerkilometer. Dette er bakgrunnen for at det er utviklet en pilot hvor målet er å realisere en mindre hurtiggående passasjerbåt drevet av hydrogen. Konkret blir en båt for 100-150 passasjerer på strekningen Florø – Måløy i Vestland fylke vurdert.

Hydrogen vil eliminere utslipp fra båten. Rent vann er i hovedsak eneste utslipp etter omdanning av hydrogen i brenselceller – forutsatt hydrogen produsert på mest miljøvennlig måte. Hydrogen uten utslipp av CO2 kan enten produseres fra kraft fra vann, vind eller sol (grønt hydrogen), eller fra naturgass med CO2 fangst og lagring (blått hydrogen).

Piloten har videreutviklet og tilpasset et skipsdesign til hydrogendrift og har analysert gjennomførbarhet, investerings- og driftskostnader, tilbakebetalingstid og miljøgevinst med bakgrunn i en konkret hurtiggående passasjerbåt som nevnt over og med utgangspunkt i en slik konkret rute; Florø – Måløy.

Pilotprosjektets mål

Målsetting er å ha hurtiggående passasjerbåter med hydrogendrift i drift fra 2023 eller 2024.

Status

Vestland fylkeskommune har en nøkkelrolle i realiseringen av piloten. Fylkeskommunen har bestilt nullutslippsløsninger for åtte av hurtigbåtene i fylket, med innfasing i perioden mai 2022 – mai 2024. Hydrogenfartøy til ei unik pilotrute kan ev. realiseres ved et innovativt innkjøp (f.eks. i en utviklingskontrakt). Statsminister Erna Solberg har fått presentert denne piloten, og har diskuterte finansiering og realisering av prosjektet med initiativtakerne.

Piloten fikk i 2018 miljøstiftelsen Zeros pris for årets lokale klimatiltak.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.