Equinor hydrogeninfrastruktur

Potensiale med hydrogeninfrastruktur fra sjøen

Hydrogeninfrastruktur fra sjøen

For at hydrogen skal kunne være et aktuelt drivstoff for skip og dermed være en av de aktuelle løsningene for å realisere målet om nullutslipp innen skipsfarten, må det også være tilgang til hydrogen der skipene seiler. Denne piloten skal undersøker hvor og hvordan hydrogen best kan benyttes. Kan en maritim hydrogeninfrastruktur utvikles i Norge, for norsk nærskipsfart, basert på skipsfartens faktiske behov?

Pilotprosjektets mål

Piloten setter fokus på aktuelle verdikjeder for forsyning av hydrogen til norsk kystfart og nærskipsfart i Nordsjøen og vurderer muligheter for å etablere forsyningskjeder av hydrogen med skip langs norske kysten.

Status

Piloten ble etablert tidlig i 2018. En rekke case-studier utvikles for å undersøke potensiale, kostnader og nytteverdi i ulike deler av skipsfarten, og i sum hvordan dette kan påvirke utvikling av et hydrogenmarked med tilhørende etterspørsel. Equinor bidrar med sitt eget konsept for utnyttelse av eksisterende anlegg hvor naturgass kan anvendes til sentralisert produksjon av billig hydrogen.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.