skip

Hydrogenskip

Hydrogen-drevet tørrlast skip: Økonomisk konkurransedyktig?

Kan et hydrogen-drevet lasteskip være teknisk gjennomførbart og økonomisk konkurransedyktig? Om dette blir mulig, vil det potensielt være et paradigmeskifte innen maritim industri som det første null-utslipps lasteskipet i verden.

Hydro Aluminium har regelmessige transport til/fra området rundt Rotterdam knyttet til sin aluminiumsproduksjon ved Sognefjorden. Samtidig har Hydros energidivisjon tilgang til fornybar strøm til en konkurransedyktig pris noe som bidrar til en fordelaktig verdikjede og som gjør det mulig å produsere fornybar hydrogen (H2) i samme område som aluminium lastes ombord.

Pilotprosjektets mål

Denne piloten har til hensikt å fastslå om et H2-drevet lasteskip er teknisk og økonomisk gjennomførbart (inkludert H2-produksjon) og hvilke barrierer som må overvinnes for å realisere et nytt lasteskip med tilsvarende funksjonalitet som de som drives i dag.

Status

Som forventet viste gjennomførte beregninger at hydrogendrift er dyrere enn MGO (Marine Gassolje), men kanskje noe overraskende er det fortsatt lønnsomt basert på en nåverdianalyse. Pilotdeltagerne har bidratt med input til et felles kunnskapsgrunnlag for kostnader for aktuelle typer frakteskip og logistikkløsninger med nødvendig infrastruktur ved kai, og dermed muligheten for å beregne lønnsomheten til hydrogendrevet sjøtransport av aluminium til kontinentet. Det er gjort en rekke antagelser rundt mulige løsninger, lastetype (kun Hydro vs andre), skipstyper, hydrogentype (komprimert vs flytende) osv. Det er regnet kontantstrømmer inklusive operasjonskostnader over en tiltenkt kontrakts-lengde på 15 år, WACC2 (nedskrivninger) på 10% og en restverdi på skipet på 10% av nybyggspris.

Konklusjonen er at hydrogendrift ikke er så urealistisk som man kanskje tror. Med tilsvarende støtte fra myndigheter som Yara Birkeland, ville skipet vært konkurransedyktig. Pilotdeltakerne ønsker at arbeidet og resultatene kan brukes videre i andre konkrete prosjekter og slik bidra til realisering av et hydrogendrevet lasteskip.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.