Ålesund kai

Batterielektrisk drift på to hurtigbåtsamband

Muligheter for batterielektrisk drift på to hurtigbåtsamband

Fylkeskommunene skal i løpet av de nærmeste årene lyse ut anbud for en rekke hurtigbåtsamband. Regjeringen har ambisjoner om at noen av disse realiseres med nullutslippsløsninger – der det kan være mulig. For mindre energikrevende samband er batterielektrisk drift en slik mulighet. Det er derimot behov for mer kunnskap både om tekniske løsninger og om de samlede kostnader for fartøy og på land.

Pilotprosjektets mål

I denne piloten vil to fylkeskommuner sammen med partnere fra næringen redegjøre for mulighetene for batterielektrisk drift på to spesifikke samband:

  • Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører en helhetlig teknisk-økonomisk analyse for sambandet Langevåg – Ålesund.
  • Vestland fylkeskommune vil kartlegge mulige løsninger for ladeinfrastruktur for Askøysambandet, som tidligere er utredet for batteridrift.

Det vil i piloten fokuseres særlig på ladeløsningene og infrastruktur for energioverføring fra land, som ansees som særlig utfordrende for hurtigbåter. Resultatene vil bli brukt for å fastsette ambisjonsnivå i arbeid med konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon når sambandene skal lyses ut på anbud. Fylkeskommunene ønsker også å generalisere funnene til bruk også i andre anbudsutlysninger.

Status

Piloten ble ferdigstilt i august 2020. Resultatene blir nå brukt videre av fylkeskommunene i deres arbeid med anbudsutlysninger for hurtigbåtruter med miljøkrav.  Elektrifisering av rutene er en mulig og attraktiv løsning, og det er tydelig at fremføring av strøm til kai og ladeinfrastruktur er den største utfordringen ved elektrifisering av hurtigbåter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP