SuperSpeed 1. Foto: Kurt Engen, Colorline.

Nullutslipp for hurtiggående ferge

Color Line er et av de ledende rederiene innen Europeisk nærskipsfart og har i dag en flåte på syv skip. Rederiet ønsker å ligge i front med innføring av ny og klimavennlig teknologi om bord på skipene og i de havnene skipene anløper.

Selskapets overordnede miljøstrategi preger rederiets langsiktige satsninger med en visjon om å nå nullutslipp til både luft og vann. Eksempelvis har Color Line i dag landstrømanlegg i alle fire havner (Oslo, Larvik, Sandefjord og Kristiansand) selskapet trafikkerer i Norge.

I august 2019 satte Color Line inn verdens største plug-in hybrid skip, Color Hybrid, i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad. M/S SuperSpeed 1 er i trafikk mellom Kristiansand og Hirtshals. Skipet ble bygget i 2008 og oppgradert og modernisert i 2011. Totalt kan skipet frakte 2400 personer og 750 biler med en overfartstid på 3 timer og 15 minutter.

Pilotprosjektets mål

Color Lines visjon er å tilby sine kunder en utslippsfri seilas mellom Norge og Danmark ved å oppgradere M/S SuperSpeed 1. Målsettingen for pilotstudien er å gjennomføre en tekno-økonomisk screening av aktuelle drivstoffteknologier for så å gjøre en mer dyptgående analyse av de mest lovende og aktuelle teknologiene.

Status

Piloten ble igangsatt i november 2021. Skipets tekniske spesifikasjoner, energibehov under ulike driftskondisjoner og de ulike rammene som pilotarbeidet må forholde seg til, ble definert. Videre identifiserte partnerne en grov liste av aktuelle drivstoffteknologier og løsninger som de ulike partnerne jobbet videre med.

Detaljstudier for to mulige alternativ; batteri-hybrid og grønn metanol-hybrid ble valgt og gjennomført. For at den aktuelle hurtiggående fergen skal kunne følge IMOs forventede reduserte utslippsbaner over prosjektperioden (2027-2043), vil pris på drivstoff og modenhet/sikkerhet for aktuell teknologi være kritiske faktorer.

Pilotens største usikkerhetsfaktor er nettopp relatert til utviklingen av energiprising fremover, noe som i en ustabile politiske og økonomiske situasjon er svært vanskelig å forutse.

Pilotens konklusjon er at retrofit blir for dyrt.

Investeringsstøtte er forutsigbart, men driftsstøtte er avgjørende for vurderingsgrunnlaget. Dersom prisgapet for metanol og batteri ikke dekkes blir konvensjonell drift med blend-in av bio-fuels det vinnende konseptet. Dette vil legge en klar demper på det grønne skiftet.

Piloten ble avsluttet mai 2023. Resultatene ble presentert på et miniseminar. Opptak er tilgjengelig her. 

Color Line som piloteier fremhever at rederiet har hatt veldig god læring av GSP piloter og at alle deltakende partnere har bidratt med mange gode bidrag.

Les mer

  • Teknisk Ukeblad har omtalt prosjektet i denne artikkelen.
  • Piloten og dens konklusjoner er sammenfattet i rapporten:
Les pilotrapporten her

I tillegg til GSP partnere angitt her, inngår også Fosen Design & Solutions som assosiert medlem i piloten.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.