SuperSpeed 1. Foto: Kurt Engen, Colorline.

Nullutslipp for hurtiggående ferge

Color Line er et av de ledende rederiene innen Europeisk nærskipsfart og har i dag en flåte på syv skip. Rederiet ønsker å ligge i front med innføring av ny og klimavennlig teknologi om bord på skipene og i de havnene skipene anløper.

Selskapets overordnede miljøstrategi preger rederiets langsiktige satsninger med en visjon om å nå nullutslipp til både luft og vann. Eksempelvis har Color Line i dag landstrømanlegg i alle fire havner (Oslo, Larvik, Sandefjord og Kristiansand) selskapet trafikkerer i Norge.

I august 2019 satte Color Line inn verdens største plug-in hybrid skip, Color Hybrid, i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad.

M/S SuperSpeed 1 er i trafikk mellom Kristiansand og Hirtshals. Skipet ble bygget i 2008 og oppgradert og modernisert i 2011. Totalt kan skipet frakte 2400 personer og 750 biler med en overfartstid på 3 timer og 15 minutter.

Pilotprosjektets mål

Color Lines visjon er å tilby sine kunder en utslippsfri seilas mellom Norge og Danmark ved å oppgradere M/S SuperSpeed 1.

Målsettingen for pilotstudien er å gjennomføre en tekno-økonomisk screening av aktuelle drivstoffteknologier for så å gjøre en mer dyptgående analyse av de mest lovende og aktuelle teknologiene.

Status

Piloten ble igangsatt i november 2021. Skipets tekniske spesifikasjoner, energibehov under ulike driftskondisjoner og de ulike rammene som pilotarbeidet må forholde seg til er definert. Videre har partnerne identifisert en grov liste av aktuelle drivstoffteknologier og løsninger som de ulike partnerne nå jobber videre med.

Screeningarbeidet har vist seg å være mer arbeidskrevende enn først antatt. Planen er å ha gjennomført den initielle screeningen innen utgangen av mai 2022.

I etterkant av screeningprosessen planlegger man å gå videre med 2 teknologier for å studere disse i mer detalj, før man lander på et endelig konsept.

Status september 2022: Screeningsprosessen er nå gjennomført. Detaljstudier for de to mulige alternativene batteri-hybrid og grønn metanol-hybrid pågår.

For at den aktuelle hurtiggående fergen skal kunne følge IMOs forventede reduserte utslippsbaner over prosjektperioden (2027-2043), vil pris på drivstoff og modenhet/sikkerhet for aktuell teknologi være kritiske faktorer.

Pilotens største usikkerhetsfaktor er nettopp relatert til utviklingen av energiprising fremover, noe som i dagens ustabile politiske og økonomiske situasjon er svært vanskelig å forutse.

Endelig valg av løsning, hvilket konsept piloten skal anbefale foretas før piloten avsluttes.

Status januar 2023: Nåværende konklusjon er at retrofit blir for dyrt. Investeringsstøtte er forutsigbart, men driftsstøtte er avgjørende for vurderingsgrunnlaget. Dersom prisgapet for metanol og batteri ikke dekkes blir konvensjonell drift med blend-in av bio-fuels det vinnende konseptet. Dette vil legge en klar demper på det grønne skiftet.

Pilotstudien er inne i sin sluttfase. Resultatene er klare for å presenteres ved partnermøte 15. mars. Ekstern, åpen presentasjon av piloten og dens resultater vil finne sted i mai.

Color Line som piloteier fremhever at rederiet har hatt veldig god læring av GSP piloter og at alle deltakende partnere har bidratt med mange gode bidrag.

Status april 2023: Piloten er i sluttfasen. Resultater presenteres i et miniseminar i mai.

Status mai 2023: Piloten er nå avsluttet. Resultatene ble presentert på et miniseminar. Opptak er tilgjengelig her. 

Piloten og dens konklusjoner er sammenfattet i rapporten – Sluttrapport – Pilot Nullutslipp hurtiggående ferge.

Teknisk Ukeblad har omtalt prosjektet i denne artikkelen.

 

I tillegg til GSP partnere angitt her, inngår også Fosen Design & Solutions som assosiert medlem i piloten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.