Finansiering

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal bidra til å etablere finansiering av grønne og kosteffektive transportløsninger. Offentlige og private finansieringskilder er helt avgjørende for å kunne realisere et effektivt grønt skifte.

Interessen for og avkastningen fra grønne investeringer er i sterk vekst. Fra private og institusjonelle investorer er fokuset på ESG (Environmental, Social and Governance) tydeligere enn noen gang, noe som har resultert i en global etterspørselsvekst av grønne aksjer og lån – etter hvert også innen shipping. Samtidig ser vi en økende bevissthet rundt fremtidig klimarisiko hos alle interessenter, inkludert investorer, långivere, rederier og vareeiere.

Flere banker har begynt å vurdere og implementere alternative mekanismer for å fremme grønne investeringer, eksempelvis kanalisering av lån fra karbonintensive til grønnere prosjekter. For at investorer skal kunne gi egenkapital- eller lånefinansiering må de forstå risikoen i investeringen. I samarbeid med Danske Bank er det utarbeidet en kortfattet veileder som beskriver hva en kommersiell bank trenger av informasjon og vil legge vekt på når de vurderer om de kan bidra med finansiering eller ikke. Trykk her for å laste ned veilederen.

I tillegg finnes det både private og offentlige støtteordninger, helt eller delvis innrettet mot finansiering av grønn skipsteknologi. NOx-fondet har for eksempel nylig vedtatt en ordning for støtte til for-prosjekter for flåtefornyelse.

Finansierings-, garanti- og støtteordninger

Flere offentlige og private støtteordninger, investorer og långivere har sagt seg interesserte i å bidra til finansieringen av grønn flåtefornyelse. Disse er listet nedenfor.

Privat finansiering

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Vedtok nylig støtte til på inntil 500 000 NOK til for-prosjekter. Les mer om mulighetene for støtte.

Som en av de ledende shippingbankene i Norden engasjerer Danske Bank seg på mange ulike arenaer for å bidra til at både nasjonale og internasjonale klimamål innenfor den maritime næringen nåes.

Gode finansieringsordninger i forbindelse med en grønn flåtefornyelse i Norge vil være et viktig steg i å nå miljømålene og noe vi derfor vil bidra aktivt til.

Swedbank logo, logotype, emblem

Swedbank er en av Nordens største banker med hovedkontor i Sverige. Swedbank Norge tilhører virksomhetsområdet Large Corporates & Institutions (LC&I), og vårt langsiktige mål er å bli den ledende nordiske corporate banking aktøren på ESG for mellomstore og store selskaper og institusjoner i Norden og Baltikum. Som långiver og investeringsbank bidrar vi blant annet til at kundene kan redusere den negative påvirkningen av samfunnet og øke den positive gjennom kvalifisert rådgivning og tilpassede finansieringsløsninger. Les mer her om vårt tilbud innen bærekraftig finansiering:

Les mer om Swebank her.

Offentlig finansiering

Innovasjon Norge

Enova har ulike støtteordninger som skal bidra til reduserte klimagassutslipp mot 2030, og teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre.

Les mer om Enovas tilbud til maritim sektor her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP