Enova

Enova er en av våre observatører. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette innebærer kutt av utslipp av klimagasser og skape nye verdier. For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre.

Les mer om finansiering her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.