Enova

Enova er en av våre observatører. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette innebærer kutt av utslipp av klimagasser og skape nye verdier. For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre.

Les mer om finansiering her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.