Fjord 1s Rødvenfjord er rederiets nyeste ferge. Dens kaopasitet er 120 biler, det samme som de nye fergene skal ha. Men antall passasjerer blir flere på de nye fergene. 399 mot 295. Foto: Fjord 1.

2015 første helelektriske. 2026 første autonome.

Strekningen Lavik-Oppedal over Sognefjorden skal fra 2026 krysses hvert 15 minutter. Fergene skal være delvis autonome med «autocrossing» og «autodocking».

GSP piloten Smarte Fjordkrysninger, hvor blant andre Statens Vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket bidro sammen med DNV, skapte et godt grunnlag for det som nå konkretiseres.

Fjord 1 er tildelt kontrakt for fire nye ferger med hyppigere avganger og utstrakt bruk av autonome tjenester.

Ikke bare Fjord 1, men også de andre store fergerederiene Torghatten og Norled deltok i GSP piloten. Pilotens målsetting var å vise muligheter og barrierer for et konsept bestående av flere, men mindre autonome nullutslippsferger som erstatning for dagens fergeløsning.

Det er bare 16 måneder siden Statens Vegvesen Statens Vegvesen bekjentgjorde utviklingskontrakt.

Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens Vegvesen sa da: «Pilotstudien var viktig for at vi skulle tørre å satse slik vi nå gjør. Den var veldig god å ha når vi spurte regjeringen om den ønsket å gå for utviklingskontrakten.»

Pilotstudien bidro altså til utviklingskontrakten som nå realiseres ved at fire ferger skal transportere det aktuelle sambandet.

«Dette er et fullgodt alternativ vurdert mot nye broer og nye tunneler på flere aktuelle strekningene», sa piloteier Pia Meling, Massterly da piloten ble avsluttet og sluttrapporten lagt frem i mai i fjor.

Og hun la til: «Vi må fri oss fra den tradisjonelle tankegangen der broer og tunneler skal løse enhver trafikkutfordring langs kysten. Vi kan ikke eksportere «hull i fjell», men vi kan eksportere fartøy, utstyr, tjenester og løsninger for effektivisering og nyskapning innen maritime næringer som igjen kan gi grunnlag for arbeidsplasser og eksportverdi.»

Klarere kan vel ikke Grønt Skipsfartsprograms visjon konkretiseres.

De nye fergene som skal trafikkere strekningen Lavik – Oppedal vil ha plass for 120 biler og 399 passasjerer. Og de vil være så autonome som regler og rammeverk gir rom for per nå. Situasjonsforståelsessystem med antikollisjonsfunksjoner blir ikke tatt i bruk – foreløpig.

Torghatten og Norled deltok også i anbudskonkurransen om den aktuelle strekningen.

Fjord 1 jubler.

Pressemelding fra Statens Vegvesen.

Teknisk Ukeblad 20. oktober 2023.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.