Illustrasjon: Fjord 1 - Lavik-Oppedal fergene

Fra ide, via pilot til båt på sjøen

Det startet som en ide i 2020, utviklet seg til en pilot og skapte entusiasme hos fergerederiene og andre. I september 2026 vil fire utslippsfrie ferger krysse Sognefjorden. Alle klargjort for gradvis innføring av mer og mer autonom navigasjon.

Statens Vegvesen og Fjord 1 signerte tidligere i år kontrakt for drift av sambandet Lavik – Oppedal. Fjord 1 har så signert kontrakt med verft. Bygging har startet. Teknisk Ukeblad har omtalt det som i pressen benevnes som en gladsak.

Dette er også en gladsak for Grønt Skipsfartsprogram og for norske myndigheter. En idemyldring initiert av Statens Vegvesen ble tatt videre og sammen skapte SVV og GSPs administrasjon en pilot som Massterly ledet.

«Mange skal ha æren for det som ligger bak resultatene. Men om noe skal fremheves er det; samarbeid, evnen til å samarbeide på tvers,» sier Magnus Eide, programdirektør for GSP.

Alle de tre fergerederiene deltok i piloten – også Torghatten og Norled. Bare ett kunne velges når kontrakt skulle signeres. Det ble Fjord 1.

«Dette er en honnør til partnerne i den aktuelle piloten,» fremhever Eide. «Men det er også en honnør til alle de andre mer 100 partnerne som tar aktiv del i programmet.»

De bidrar alle til at programmet:
• Knytter kontakter, skaper samarbeid og forsterker den norske maritime klyngen.
• Skaper håndfaste resultater og styrker modning av teknologi.

Målet med piloten var, sitat: «Å utvikle troverdige løsninger for transportkonsepter der nullutslippsferger med optimalisert bemanning er i sentrum, og vurdere om dette er et realiserbart, grønt alternativ som gir et bedre tilbud enn dagens løsninger til brukerne.»

Svaret er – ja. Målet ble innfridd. Flere ferger som sammen utgjør en fullgod mobilitetsløsning vil være på plass høsten 2026. Fire i stedet for dagens tre. Alle de nye er like store som de som da fases ut. 120 personbiler vil hver ha plass for. Avgang hvert 15. minutt i stedet for som i dag, hvert 20.

 

Sitater gjengitt i Teknisk Ukeblad:

    • «Dette blir verdens mest avanserte passasjerferger,» Siv Remøy-Vangen, adm dir, Norwegian Electric Systems.
    • «Et banebrytende prosjekt som vil bidra til å forme fremtidas passasjertransport,» Gunnar Larsen konsernsjef i HAV gruppen.
    • «Fergene skal være klargjort for gradvis innføring av mer og mer autonom navigasjon, men det vil likevel alltid være folk om bord,» Nils Kristian Berge teknologi og prosjektdirektør i Fjord 1.
    • «Bidrar til et teknologi- og innovasjonsløft for hele den maritime næringen,» Dag Hole, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.

 

Og Edvard Sandvik, direktør for klima og bærekraft i Statens Vegvesen har tidligere sagt: «Jeg kan si – uten å ta munnen for full – at GSP piloten bidro i stor grad til at det var mulig å komme så langt som det vi her har klart.»

“Pilotens start er også et eksempel på at det skal være enkelt å fremme ideer, lufte tanker som kan utvikles til konkrete piloter. Vi håper denne gladsaken er en motivasjon for alle partnere til å komme opp med sine ideer som vi så sammen kan videreutvikle til nye piloter,” avslutter Magnus Eide.

 

Les mer i artikkelen til Teknisk Ukeblad her: E39 Lavik Oppedal – Verdens første – igjen

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.