"With Orca" ett viktig steg nærmere realisering. Illustrasjon: Norwegian Shipdesign.

Greenbulk – Verdens første utslippsfrie bulkskip i rute

Forespørsel for bygging av verdens første utslippsfrie bulkskip er nå sendt en rekke verft. Dermed er Greenbulk-prosjektet ett steg nærmere realisering. Samtidig er det klart at det blir en ny runde for å velge hydrogenleverandør.

Det var i mars i 2021 at HeidelbergCement og Felleskjøpet besluttet å inngå en 15 års transportkontrakt med Egil Ulvan Rederi. Kontrakten innbefatter bygging og drift av verdens første utslippsfrie bulkskip for å ivareta de to vareeiernes respektive fraktbehov.

Det 5.500 dwt (dødvekttonn) store skipet, som allerede har fått navnet «With Orca» vil bli 93 meter langt og ha både hydrogendrevet hovedmotor og brenselcelle ombord. Det skal også utstyres med to rotorseil og seile langs kysten av Sør-Norge. Lasten fra øst til vest vil være korn for Felleskjøpet Agri, mens returlasten vil være byggeråstoff (pukk og grus) for HeidelbergCement.

«Vi har søkt bredt i markedet,» sier reder Ivar Ulvan. «Målet var å lande første del av prosessen mot verftene tidlig i høst og det har vi lyktes med. Endelig byggekontrakt forventer vi å inngå mot slutten av året. Etter det vil vi kunne starte det vi tror blir et svært interessant, men også krevende byggeprosjekt. Et slikt skip har aldri tidligere blitt bygget.»

Rederiet ønsker naturlig nok ikke å gå ut med hvilke verft som er forespurt, men bekrefter at verft i Norge, Europa så vel som i Asia har viste interesse og at man nå har valgt å gå videre med noen utvalgte verft.

At Ulvan er tidlig ute bekreftes av at et komplett regelverk for bruk av hydrogen ombord i skip ikke er på plass ennå. Skipet må derfor godkjennes gjennom en risikobasert prosess som dokumenterer skipets sikkerhet. En «Preliminary Approval», som er beviset på en vellykket første av to obligatoriske runder før godkjent skip, ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i vår, etter at skipets design ble grundig gjennomgått. Også klasseselskapet Lloyds Register har gitt en «Approval in Principle».

Mulighet for norske verft?

Under Arendalsuka i august satte Grønt Skipsfartsprogram fokus på norske verft og stilte spørsmålet: «Hvordan kan vi flytte mer verftsproduksjon hjem til Norge – med tilhørende tjenester og utstyr?»

Konkrete grep for å styrke norske verfts muligheter ble der presentert. Statsråd Bjørnar Skjæran lovde i den påfølgende debatten å vurdere disse så raskt som mulig.

Hvorvidt «så raskt som mulig» er raskt nok for Egil Ulvan Rederi gjenstår å se. Men Magnus Eide i Grønt Skipsfartsprogram, som presenterte i alt åtte konkrete grep norske myndigheter kan og bør ta, poengterer det fremtidige mulighetsrommet:

«Utslippene fra skipsfart og fiske skal ned. Mange av skipene, de tradisjonelle «arbeidshestene» langs kysten vår er svært gamle. 200 av lasteskipene må fornyes. Og alt dette må skje innen 2030,» påpekte Eide.

Selv om norske verft har begrenset erfaring med å bygge tradisjonelle lasteskip, er dette en gylden mulighet.

Statkraft trer ut av prosjektet

Statkraft ble valgt som leverandør av grønt hydrogen til skipet i juni 2021.

Vareeierne (Felleskjøpet og HeidelbergCement) og Statkraft har ikke lykkes i å komme i mål med en avtale om kjøp av hydrogen og partene har konkludert med at man avslutter forhandlingene.

Konkurransen om å kunne levere hydrogen til Ulvans fremtidige skip var hard. 10 andre kvalifiserte leverandører fikk den gang (juni 2021) nei på sine anbud. Nå åpnes nye muligheter.

“Vi er i dialog med flere av de andre leverandørene av hydrogen til skipet og forventer å gjøre avtale med ny leverandør innen kort tid. Flere av konkurrentene den gang, «pustet vinneren i nakken.» I tillegg har det vært en betydelig utvikling i løpet av det siste året med hensyn på konkrete leveranseplaner av hydrogen i Norge – som vil passe godt for dette prosjektet,» sier Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri og Knut Omreng, HeidelbergCement.

De fortsetter: «Vi forventer at dette pionerprosjektet vil føre til at vi i fremtiden får et åpent marked for hydrogen som drivstoff, og at dette og fremtidige hydrogenskip vil kunne bunkre hydrogen hos flere leverandører og på ulike lokasjoner.»

Konseptet som er valgt for «With Orca» innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen.  Umoe Advanced Composites er valgt som leverandør av disse hydrogencontainerne, etter å ha vunnet en internasjonal anbudsrunde.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.