Barents Blue er et prosjekt ledet av Horisont Energi, i samarbeid med Equinor og Vår Energi. Prosjektet skal utvikle verdens første og største ammoniakkfabrikk. Illustrasjon: Horisont Energi.

Pilot anvendt for investering i ammoniakk-produksjon

KLP har investert i ammoniakk-produksjon i Nord-Norge som en direkte konsekvens av resultatene fra GSP piloten Finansiering av 2-graders skipsfart. Investeringene gjør KLP til en betydelig eier i Horisont Energi.

Horisont Energi skal, sammen med Equinor og Vår Energi, bygge Europas første storskala-anlegg for produksjon av blå ammoniakk ved Hammerfest i Finnmark – Barents Blue.

«Målsettingen da vi startet dette pilotprosjektet seint i 2019, var å utvikle praktiske kriterier og metoder som grunnlag for å kunne vurdere finansiell risiko knyttet til drivstoff- og teknologivalg for skip. Det har vi klart. Gjennom verktøy for robuste analyser gir vi finansnæringen mulighet til å påvirke finansstrømmene i en klimapositiv retning,» sier Simon Røksund Johannessen, Global Portfolio Manager i KLP og leder av den aktuelle piloten.

Røksund Johannessen fremhever verdien av det brede samarbeidet i Grønt Skipsfartsprogram og berømmer alle deltakerne i piloten for resultatene.

Detaljer om piloten, pilotens deltakere, målsettinger og dens sluttrapport kan leses her.

Link direkte til rapporten her.

Blå ammoniakk viktig del av det grønne skiftet, skriver Finansavisen 2022 03 17.

Horisont Energi

Horisont Energi er et ungt selskap med store ambisjoner. Selskapet ble børsnotert i 2021 med KLP som ankerinvestor. Like før jul annonserte også Enova at de støtter ammoniakk produksjon i Finnmark med nær en halv milliard kroner.

Senere har også E.ON, Europas største energiselskap annonsert at de kommer til å ta en eierandel på 25% i selskapet gjennom en direkteinvestering.

Barents Blue

Ammoniakken som Blue Energy skal produsere er basert på naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet via Equinors anlegg på Melkøya, Hammerfest.

Det nye anlegget ved Markoppneset, noen få mil fra Hammerfest blir også et av de aller største for karbonfangst og lagring. Den forventede karbonfangstraten er på 99%.

Barents Blue vil gjøre ammoniakk kommersielt tilgjengelig som drivstoff for maritim sektor. Dersom alt går som planlagt forventes det at første last ammoniakk skal være klar for levering 2025/26. Årlig produksjon ved oppstart vil være 1 million tonn.

Finnmark

Det er flere grunner til at Horisont Energi med hovedkontor i Sandnes har valgt denne aktuelle lokasjonen for produksjon av ammoniakk.

Det kjølige klimaet er ideelt og bidrar til mindre energiforbruk ved kjøling. Tilgangen til elektrisk kraft i Finnmark er god, og prisene er blant de laveste i hele Europa. Kysten er isfri, og avstanden til verdens nest største bunkringshavn for skip, Rotterdam er relativt kort.

Og ikke minst – tilgang til gass og tilgang til infrastruktur for naturgass inn og CO2 ut kan etableres innenfor akseptable kostnader.

Simon Røksund Johannessen, Global Portfolio Manager i KLP og leder av den aktuelle piloten.

Fakta om Barents Blue

Barents Blue er et prosjekt ledet av Horisont Energi, i samarbeid med Equinor og Vår Energi.

Prosjektet skal utvikle verdens første og største ammoniakkfabrikk tilnærmet uten utslipp av klimagasser med en daglig produksjon på 600 tonn hydrogen som blir til 3000 tonn ammoniakk. Årlig vil dette gi over 1 million tonn ammoniakk og omtrent 2 millioner tonn CO2 til lagring på sokkelen utenfor Finnmark.

Fabrikken skal etableres på Markoppneset i Hammerfest med gassforsyning fra Melkøya anlegget.

Industrianlegget vil ha en meget høy energieffektivitet, inneha en svært høy miljøstandard og vil bidra til økt aktivitet i lokalt næringsliv.

Prosjekteier er Horisont Energi.

Hvis du vil lese mer om prosjektet, så har Finansavisen lagt ut en artikkel her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.