Yara

Yara er partner med Grønt Skipsfartsprogram. Deres industrielle produktportefølje går til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser. Miljøproduktene utgjør en egen produktgruppe med utspring fra nitrogenproduksjon. Denne produktgruppen spenner fra produkter og tjenester som fjerner skadelige utslipp fra kjøretøyer og stasjonære installasjoner til de som brukes til å kontrollere sjenerende lukt fra avløps- og kloakksystemer.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.