Yara

Yara er partner med Grønt Skipsfartsprogram. Deres industrielle produktportefølje går til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser. Miljøproduktene utgjør en egen produktgruppe med utspring fra nitrogenproduksjon. Denne produktgruppen spenner fra produkter og tjenester som fjerner skadelige utslipp fra kjøretøyer og stasjonære installasjoner til de som brukes til å kontrollere sjenerende lukt fra avløps- og kloakksystemer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.