Autonomt drevet containerskip

Autonomt batteridrevet containerskip

Autonomt batteridrevet containerskip med nullutslipp

Piloten undersøkte hvordan en helt ny skipstype, et batteridrevet ubemannet skip med null-utslipp, kan flytte last fra vei til sjø. Ideen bygger på DNVs autonome konseptskip, «ReVolt», som ble presentert i 2014. Bak konseptet lå intensjonene om å sette sammen optimal null-utslippsteknologi for et skip i trafikk langs deler av norskekysten – uten bemanning.

Pilotprosjektets mål

Den langsiktige ambisjonen er å etablere et standardisert og autonomt skips- og logistikkonsept for det globale markedet.

Status

Kongsberg har gjennom piloten bygget viktig kompetanse, som ble tatt inn og videreutviklet i et konkret byggeprosjekt – det autonome skipet «Yara Birkeland», hvor også lasthåndtering og fortøyning er automatisert. Skipet skal erstatte 40.000 vogntogturer i året mellom Yaras gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipingshavnene i Brevik og Larvik.

Gjennomføringen av piloten gjennom Yara Birkeland har synliggjort at konseptet er realiserbart og bærekraftig. Skroget av Yara Birkeland ble ferdigstilt i Romania i februar 2020 og vil være fremme ved Vard Brattvåg, Møre i mai 2020. Med bakgrunn i den aktuelle covid-19 pandemien har Yara besluttet å avvente videre ferdigstilling av skipet.

Erfaringene og kompetansen er også benyttet i utviklingen av ASKO sitt fleksible og helelektriske transportsystemet med autonome fartøy over Oslofjorden mellom Moss og Horten hvor bygging ble besluttet i mai 2020.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.