ASKO skip

Fleksibelt transportsystem med autonome, elektrisk drevne skip

For å redusere trafikk på et til dels overbelastet veinett, og for å redusere totale utslipp fra transport, er det nødvendig å legge til rette for kostnadseffektiv og miljøvennlig transport av last også over korte distanser.

Pilotprosjektets mål

I denne piloten utvikles et kommersielt og teknisk gjennomførbart nullutslippskonsept, der autonome, elektrisk drevne skip (sjødroner) transporterer gods over Oslofjorden. Sammen med elektriske lastebiler for frakt til kai og videre frakt fra kai utgjør dette et kostnadseffektivt, nullutslipps system for transport fra dør til dør. Systemet er også fleksibelt, ved at det legges til rette for transport av ulike typer last: ro/ro, container og bulk.

Status

Piloten startet opp i 2018. Konseptutvikling med fokus på skipets framdrifts- og elektriske system, lasthåndtering og analyse av kommersiell og teknisk risiko er ferdigstilt. Det samme er avklaringer mht havneanlegg, byggeverft og nødvendig dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet. Prosjektet har fått tilsagn om 119 millioner kroner fra Enova.

Norgesgruppens styre har i mai 2020 besluttet bygging, og kontrakt med verft forventes om kort tid. Forventet byggestart er august 2020. De to skipene (sjødronene) forventes levert fra verftet 2 år etter kontrakt.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP