ASKO skip

Fleksibelt transportsystem med autonome, elektrisk drevne skip

For å redusere trafikk på et til dels overbelastet veinett, og for å redusere totale utslipp fra transport, er det nødvendig å legge til rette for kostnadseffektiv og miljøvennlig transport av last også over korte distanser.

Pilotprosjektets mål

I denne piloten utvikles et kommersielt og teknisk gjennomførbart nullutslippskonsept, der autonome, elektrisk drevne skip (sjødroner) transporterer gods over Oslofjorden. Sammen med elektriske lastebiler for frakt til kai og videre frakt fra kai utgjør dette et kostnadseffektivt, nullutslipps system for transport fra dør til dør. Systemet er også fleksibelt, ved at det legges til rette for transport av ulike typer last: ro/ro, container og bulk.

Status

Piloten startet opp i 2018. Konseptutvikling med fokus på skipets framdrifts- og elektriske system, lasthåndtering og analyse av kommersiell og teknisk risiko er ferdigstilt. Det samme er avklaringer mht havneanlegg, byggeverft og nødvendig dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet. Prosjektet har fått tilsagn om 119 millioner kroner fra Enova.

Mai 2020

Norgesgruppens styre har i mai 2020 besluttet bygging, og kontrakt med verft forventes om kort tid. Forventet byggestart er august 2020. De to skipene (sjødronene) forventes levert fra verftet 2 år etter kontrakt.

ASKO har mottatt skipene

Valget for bygging av de to sjødronene falt på det indiske, statlige verftet Cochin Shipyard. I juni 2022 ferdigstilte verftet sitt oppdrag.  Nær to måneder senere ankom tungløftskipet «Yacht Servant» Norge med de to nybyggene ombord.

September 2022

I skrivende stund (2.sept 2022) pågår ferdigstilling ved Horten verft. Kongsberg Maritime installerer sensorer, kameraer og utstyr som er nødvendig for at skipene skal kunne seile autonomt. Likevel, og til å begynne med skal de to skipene være bemannet. Målet er å kunne seile autonomt innen et par år. Skipene er 67 meter lange og 15 meter brede med plass til 16 trailere.

ASKOs planer er at de ved oppstart skal kunne krysse Oslofjorden fra Moss til Horten fire ganer hvert døgn, og at dette kan økes til maksimalt åtte turer per døgn. Et enkelt regnestykke tilsier da at opp mot 250 trailere kan fraktes sjøveien i stedet for landevegen på sterkt trafikerte veier mellom Moss og Horten hvert døgn.

Pilotprosjektets målsetting om å:

  • redusere trafikk på et til dels overbelastet veinett
  • redusere totale utslipp fra transport
  • legge til rette for kostnadseffektiv og miljøvennlig transport

….. definitivt er innfridd.

Skipene ble døpt 14. september 2022 og startet seilingen uken etter.

         

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.