Torghatten pilotprosjekt

MF Hornstind

Biodieselferge med bærekraftig biodiesel

Biodrivstoff er en fellesbetegnelse på drivstoff framstilt av biologisk materiale. Oljer fra planter og avfall kan bli til biodiesel. Biodiesel kan redusere klimagassutslipp ved å erstatte fossilt drivstoff. Bærekraftig biodiesel vil derfor kunne gi lavere utslipp også i transportsektoren. Biodiesel medfører ikke omfattende endringer av forbrenningsmotorer. Regulær tilgang til dette drivstoffet er den største barrieren.

Pilotprosjektets mål

Målsettingen med denne piloten var å undersøke muligheter for å bygge en ferge drevet utelukkende med biodiesel. Piloten utredet også bærekraftighet for en biodiesel drevet ferge, dens utslipp av NOx samt pris og tilgjengelighet av biodiesel. Ferjen er bygget og er den første av sitt slag med biodiesel plug-in hybridteknologi. Den er også forberedt for mulig helelektrisk drift. I 2017 ble nybygget, som kan ta 60 biler, overlevert fra Fiskerstrand Verft til Torghatten Trafikkselskap.

Status

MF «Hornstind» ble ferdigstilt i 2017. Fergen seiler ikke på biodiesel, men ordinær marin diesel. Leveringssikkerhet og pris gjør at biodiesel ikke fremstår som et aktuelt alternativ under resterende kontraktstid i Nordland. Fergen er bygget for også å kunne gå helelektrisk ved fremtidige anbud med krav til null- og lavutslipp. Piloten i sin opprinnelige form er avsluttet, men piloteier og partnere jobber videre for å søke løsninger for tilgang på bio-fuel.

I september 2019 initierte Grønt Skipsfartsprogram en ny pilot for anvendelse av biogass. Torghatten er piloteier også av biogass-pilotprosjektet.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.