Menon Economics

Menon Economics er partner med Grønt Skipsfartprogram. Menons hovedoppgave er å analysere bedrifters økonomiske problemstillinger. Som et medarbeidereid konsulentselskap kombinerer de samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor mange ulike fagfelt. Det er fra strategi, finans, organsasjonsdesign til samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.