Menon Economics

Menon Economics er partner med Grønt Skipsfartprogram. Menons hovedoppgave er å analysere bedrifters økonomiske problemstillinger. Som et medarbeidereid konsulentselskap kombinerer de samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor mange ulike fagfelt. Det er fra strategi, finans, organsasjonsdesign til samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.