Risavika havn

Grønn havn – skal utvikle Stavanger havn til en foregangshavn

Havnene er logistikknutepunkt og lavt energibruk og miljøvennlige løsninger er av stor betydning for det samlede miljøregnskapet for sjøbaserte transportløsninger. Piloteier Risavika Havn (nå endel av Stavanger Havn) ønsket å utvikle seg til en foregangshavn når det gjelder energibruk og miljøutslipp, både knyttet til aktivitetene på land og på sjøen.

Pilotprosjektets mål

Målet for pilotprosjektet var å kartlegge gjennomførbarhet gjennom analyse av tekniske behov og synliggjøre muligheter for løsninger ved elektrifisering. Piloten vurderte derfor elektrisk drevne kraner og annet utstyr, miljøeffektiv belysning og bygningsmasse, ladestasjoner for landstrøm, batteridrevne skip og hybridskip og landdistribusjon (inn- og utkjøring) av godset. En del av løsningen var bruk av Smartgate for styring av lastebilene til havneterminalen.

Ved å analysere eget energiforbruk og tilby flytende naturgass og strømforsyning til skip ved kai kan havner bli grønne energi- og logistikk-knutepunkter til nytte for havnen selv og for skip og lastebiler som trafikkerer havnene.

Status

Risavika havn har oppnådd store reduksjoner i utslipp og kostnader ved å gjøre klima og miljø til en sentral del av sin forretningsstrategi. Havnen har blitt et utstillingsvindu for andre havner og man jobber videre med forbedringer. Risavika havn er i dag blant verdens største bunkringshavner for LNG-drevne skip.

Implementering av Smartgate ga en halvering av omløpstiden for lastebilene inne på terminalen. Tilsvarende ble utslippene av klimagasser og lokal forurensing (SOx, NOx og partikler) også mer enn halvert.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.