Kystrederiene

Kystrederiene organiserer rundt 280 fartøy innen sektorene næringsfart og havbruk. Kystrederienes medlemmer driver og utvikler sine selskaper langs norskekysten i tillegg til lokal sysselsetting og verdiskapning. De har også en strategisk allianse med Sjømatbedriftene for å tilby sine medlemmer total havromskompetanse innenfor fiskeoppdrett og videreforedling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.