Kystrederiene

Kystrederiene organiserer rundt 280 fartøy innen sektorene næringsfart og havbruk. Kystrederienes medlemmer driver og utvikler sine selskaper langs norskekysten i tillegg til lokal sysselsetting og verdiskapning. De har også en strategisk allianse med Sjømatbedriftene for å tilby sine medlemmer total havromskompetanse innenfor fiskeoppdrett og videreforedling.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.