Grønne havbunnsundersøkelser

Bakgrunn

Det offentlige er en stor innkjøper av maritime tjenester, og regjeringen setter fra januar 2024 krav til minst 30 % miljøvekting i alle offentlige anskaffelser.

Innkjøp av maritime tjenester knyttet til havbunnsundersøkelser er en del av dette. Tjenestene utføres blant annet av offentlige etater som Kartverket, Kystverket og Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet), samt private aktører som Equinor og statlig eide selskap som Statnett.

Undersøkelsene anvendes bl.a. i forbindelse med prosjekter knyttet til offshore vindkraft, kabler, olje og gass, rørledninger, navigasjon, havbunnmineraler, havforvaltning osv.

Leverandørene av disse tjenestene er avhengige av at kundene stiller tydelige og forutsigbare krav til klima og miljø i deres anbudskonkurranser, slik at leverandørene får forutsigbarhet for å investere i nye grønne skip og utstyr.

 

Pilotstudiens mål:

Denne piloten har som målsetting å utvikle enhetlige grønne kriterier for innkjøp av maritime tjenester knyttet til havbunnsundersøkelser, og å koordinere disse mellom aktørene for økt forutsigbarhet og effektivitet.

 

Med andre ord og helt konkret:

  • Etablere innkjøpskriterier for Kartverket
  • Etablere felles standard/veileder for innkjøpskriterier

Slike kriterier kan også fungere som et utgangspunkt for bruk av grønne innkjøpskriterier i andre segmenter av maritime offshore tjenester, og også helt andre segmenter som eksempelvis kartlegging fra luft.

 

Endelig mål for piloten:

 Å redusere utslipp fra alle maritime tjenester knyttet til havbunnsundersøkelser.

 

Status:

Piloten starter opp 31. mai hos DNV på Høvik. Interesserte partnere er fortsatt velkomne til å melde sin interesse for å delta i piloten.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.